Z pomocą oprogramowania SOLIDWORKS firma Artitalia skróciła czas wprowadzania produktów na rynek oraz cykle projektowe i produkcyjne.

 

Wyzwanie:

Usprawnienie i przyspieszenie procesu tworzenia na zamówienie mebli ekspozycyjnych dla dużych sieci sklepów.

Rozwiązanie:

Wdrożenie platformy projektowania CAD 3D SOLIDWORKS w celu stworzenia obszernej biblioteki części i skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek.

Korzyści:

  • Skrócenie czasu projektowania o 40 procent
  • Zredukowania czasu wdrażania produktów na rynek o 35 procent
  • Skrócenie czasu przygotowywania instrukcji montażu o 35 procent
  • Przyspieszenie procesów produkcyjnych o 25 procent

 

Artitalia Group, Inc. to wiodący projektant i producent tworzonych na zamówienie mebli ekspozycyjnych dla sieci sklepów, który zrealizował projekty m.in. dla takich firm, jak Target, JCPenney czy Microsoft i Loto-Québec. W ciągu 25 lat swojej działalności firma nieustannie wykorzystywała najnowsze rozwiązania do projektowania w celu zrealizowania rosnącej liczby projektów w skuteczny i efektywny kosztowo sposób. Według Maxa Ferrary, kierownika ds.opracowywania produktów, kierownictwo firmy Artitalia zdecydowało się niedawno na modernizację platformy opracowywania produk tów oraz metod projektowania w celu podniesienia wydajności i skrócenia czasu realizacji projektów.

„Jedną z bolączek naszego poprzedniego programu CAD były kłopoty z obsługą biblioteki części” — tłumaczy Max Ferrara. „Mieliśmy także ogromne problemy ze wsparciem technicz-nym. Dlatego staraliśmy się znaleźć nowe rozwiązanie, którego producent zapewniałby doskonałą pomoc techniczną, udziela-jąc szybkich i wiarygodnych odpowiedzi na nasze zapytania. To dla nas ważne, ponieważ obsługujemy coraz większą liczbę projektów, a zatem wszelkie problemy musimy rozwiązy-wać możliwie najszybciej, aby utrzymać efektywność pracy i zapewnić najkrótszy możliwy czas realizacji zamówień”.

Po szczegółowej analizie używanych dotychczas rozwiązań projektowych i dostępnych programów CAD firma Artitalia zdecydowała się na system CAD 3D SOLIDWORKS®. Firma wybrała oprogramowanie SOLIDWORKS, ponieważ jest ono bardziej intuicyjne i proste w obsłudze, udostępnia szeroką gamę narzędzi i umożliwia projektowanie w kontekście. Ważne były także skuteczne szkolenia oraz doskonałe wsparcie zapewniane przez lokalnego dystrybutora, firmę SolidXperts.

„Oprogramowanie SOLIDWORKS ma najbardziej intuicyj-ny interfejs i zawiera najlepsze narzędzia” — podkreśla Max Ferrara. „Firma SolidXperts pomogła nam w szybkim wdrożeniu nowego rozwiązania, wykazując się profesjo-nalnym podejściem”.

 

KRÓTSZY CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Od momentu wdrożenia oprogramowania do projektowania SOLIDWORKS firma Artitalia skróciła cykle projektowe o 40 procent, a czas realizacji zamówień o 35 procent. Max Ferrara przypisuje te usprawnienia wydajności lepszym funkcjom obsługi skomplikowanych złożeń, dostosowywania projektów i komunikacji z klientami zawartym w oprogra­ mowaniu SOLIDWORKS.

„Rozwiązanie SOLIDWORKS znacznie ułatwia symulację ruchu, nawet w przypadku strukturalnie skomplikowanych złożeń” — zauważa Max Ferrara. „W naszym starym programie CAD te same zadania wymagały przeprowadzenia trzykrotnie większej liczby operacji. Tworzenie produktów w oprogra-mowaniu SOLIDWORKS jest łatwiejsze i trwa krócej, a nasz dział marketingu może wygenerować dokumentację produktu z szablonów 3D SOLIDWORKS. Czas opracowywania instrukcji montażowych skrócił się o 35 procent, co nie pozostało bez wpływu na tempo realizacji zamówień”.

 

UPROSZCZENIE PROCESU PROJEKTOWANIA DZIĘKI KONFIGURACJOM

Firma Artitalia bardzo ceni sobie dostępną w oprogramo-waniu SOLIDWORKS funkcję konfiguracji projektów, która pozwala inżynierom na tworzenie wielu wariantów z jednego podstawowego wzoru. „Konfiguracje pozwalają nam zawrzeć szereg podobnych części w jednym pliku” — zauważa Max Ferrara. „Posłużę się przykładem śruby. Możemy zaprojek-tować śrubę i zapisać ją w jednym pliku. Następnie możemy przygotować szereg długości oraz typów gwintów. Teraz możemy zastosować tę śrubę w złożeniu i zmodyfikować ją w zależności od wymagań tego konkretnego złożenia”.

„Co bardzo ważne, z pomocą narzędzi SOLIDWORKS możemy zaprojektować wiele konfiguracji naszych konstrukcji, a następnie łatwo przekazać je klientom, aby mogli zapoznać się z poszczególnymi cechami produktu” — dodaje Max Ferrara. „Dzięki temu klienci mogą na przykład sprawdzić, czy szuflada z łatwością się otworzy i zamknie. Możliwość wyświetlenia widoku z boku lub części mebli pozwala na dokładne zapoznanie się z produktami. W dotychczas używanym rozwiązaniu CAD ta sama operacja wymagała zastosowania dużej liczby plików, a rozmiar pliku końcowego uniemożliwiał przesłanie go przez Internet, co znacznie utrudniało komunikację z klientem”.

 

 

PLIKI EDRAWINGS USPRAWNIAJĄ KOMUNIKACJĘ Z KLIENTEM

Za usprawnienie komunikacji między firmą Artitalia a jej klientami odpowiada przede wszystkim oprogramowanie eDrawings® (część pakietu SOLIDWORKS), które umożliwia przygotowanie niewielkich, zwartych pakietów projektowych, które można łatwo załączyć do wiadomości e-mail. „Dzięki aplikacji eDrawings, którą można pobrać bezpłatnie, nasi klienci mogą zweryfikować i wymierzyć szablon, obejrzeć go ze wszystkich stron, a także skalować widok, nawet jeśli nie mają żadnego doświadczenia z obsługą oprogramowania CAD” — podkreśla Max Ferrara.

Oprócz aplikacji eDrawings, która usprawnia komunikację z klientami, firma Artitalia korzysta także z narzędzia DécoupeXperts firmy SolidXperts przyspieszającego procesy produkcyjne o ponad 25 procent. „Dzięki rozwiązaniu DécoupeXperts możemy otworzyć złożenie i wyodrębnić specyfikacje tylko dla konkretnych części” — twierdzi Max Ferrara. „Narzędzie DécoupeXperts generuje pliki DXF™ obsługiwane bezpośrednio przez naszą maszynę do cięcia. Otrzymujemy także pełny raport produkcyjny wyszczególniający dokładną liczbę potrzebnych części”.

 

Źródło: SOLIDWORKS WHITE PAPERS

Zobacz również: