InventorCAM – Sonda Pomiarowa

Cel szkolenia:
Wykorzystanie modułu InventorCAM – Sonda Pomiarowa do wykonywania pomiarów bezpośrednio na maszynie lub do dynamicznej korekty bazy obróbczej w trakcie pracy.

Program:

 • Tryby pracy
  – Zmiana bazy
  – Pomiar
 • Strategie pomiaru
  – Pomiar punktu wzdłuż osi X/Y/Z
  – Pomiar kąta względem osi X/Y/Z
  – Pomiar kieszeni/występu
  – Pomiar otworu/walca
  – Pomiar łuku
  – Pomiar naroża

Wymagania wstępne:

 • znajomość oprogramowania Inventor w zakresie podstawowym

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Max liczba uczestników: 8 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 200 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Jankowska – Dyrektor ds. szkoleń

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń