InventorCAM – Toczenie 2-osiowe

Cel szkolenia:
Zapoznanie się z dużymi możliwościami w zakresie toczenia i rowkowania. W operacjach tokarskich wbudowano opcję obróbki resztek materiału, dzięki czemu użytkownik ma możliwość obróbki tylko obszarów, gdzie pozostała resztka materiału (np. po narzędziu o większym promieniu).

Program:

 • Definiowanie części CAM
  – Definiowanie Bazy
  – Definiowanie Przygotówki
  – Definiowanie Modelu Docelowego
  – Definiowanie uchwytów
 • Operacja Planowanie
 • Operacja Toczenie (zewnętrzne i wewnętrzne)
 • Operacja Rowkowanie (zewnętrzne i wewnętrzne)
 • Operacja Wiercenie
 • Operacja Gwintowanie
 • Odcinanie elementu

Wymagania wstępne:

 • znajomość oprogramowania Inventor w zakresie podstawowym
 • znajomość systemu operacyjnego Windows™

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Max liczba uczestników: 8 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 200 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Jankowska – Dyrektor ds. szkoleń

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń