Regulamin szkoleń Premium Solutions Polska

1. Miejsca szkoleń
Szkolenia prowadzone są w Centrach Szkoleniowych Premium Solutions Polska w Warszawie, Wrocławiu oraz Obornikach Wlkp. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta. Cena szkolenia wzrasta wówczas o koszty delegacji Instruktora (dojazdu i noclegu).

2. Godziny szkoleń
Szkolenia organizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Istnieje możliwość organizacji szkoleń w weekend – według indywidualnych ustaleń.

3. Wielkość grup
Szkolenia przeprowadzane są w grupach min. 4-osobowych, max. 8-osobowych.

4. Koszt szkolenia
Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe (podręcznik), catering (przerwy kawowe, obiad), certyfikat ukończenia szkolenia.

5. Rezygnacja
Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Powiadomienie w późniejszym terminie powoduje utratę wykupionego szkolenia.

6. Odwołanie szkolenia
Premium Solutions Polska zastrzega możliwość odwołania szkolenia na 7 dni przed ustalonym terminem, w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników.

7. Płatności
Odpłatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przed kursem. Istnieje możliwość realizacji zakupionego szkolenia w terminie 1 roku od daty zakupu.