SolidCAM – Frezowanie 4/5-osiowe

Cel szkolenia:
Poznanie korzyści wynikających ze stosowania obróbki 4/5 osiowej, która znacznie skraca czas obróbki przy lepszej jakości powierzchni, poprzez optymalne nachylenie narzędzia w stosunku do obrabianej powierzchni przy pełnej kontroli kolizji i podcięć narzędzia i oprawki, a także kontrolę ograniczeń maszyny.

Program:

 • Definiowanie geometrii do obróbek 5 osiowych – okno Geometria
  – Definiowanie ścian obrabianych – parametry
  – Modyfikacja geometrii – Obszary Obróbki
 • Poziomy obróbcze – okno Poziom
 • Parametry ścieżek narzędzia, Sortowanie
 • Definiowanie ruchów łączących – okno Połączenia
 • Strategie obróbki w 5 osiach: Równoległa, Równolegle do krzywej, Równolegle do powierzchni, Prostopadle do krzywej, Dopasowana pomiędzy krzywymi, Morficznie między powierzchniami, Rzutowanie
 • Sterowanie pochyleniami narzędzia w 4/5 osiach – okno Kontrola osi narzędzia
  – Różne metody ustalania pochyleń narzędzi
  – Limity pochyleń
 • Kontrolowanie obszarów podcięć – okno Kontrola podcięć
  – Strategie omijania obszarów podcięć
 • Operacje 5 osiowe jako obróbki zgrubne
 • Obróbka typu SWARF
 • Wiercenie wieloosiowe
 • Konwersja ścieżek 3D do 5D

Wymagania wstępne:

 • ukończone szkolenie (lub wiedza praktyczna): „SolidCAM – Frezowanie 2.5-osiowe”
 • znajomość oprogramowania SOLIDWORKS w zakresie podstawowym
 • znajomość systemu operacyjnego Windows™

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin
Max liczba uczestników: 8 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 400 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Jankowska – Dyrektor ds. szkoleń

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń