SolidCAM – iMachining 2.5D/3D

Cel szkolenia:
Nabycie umiejętności pracy z technologią iMachining, która wykorzystuje możliwości skrawania pełną wysokością części roboczej narzędzia oraz dynamicznym wykorzystaniem maksymalnych parametrów skrawania dla danej obrabiarki. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, koszty związane z procesem eksploatacji maszyny, zużyciem narzędzi oraz czasem wykonania detalu radykalnie spadają.

Program:

 • Koncepcja obróbki iMachining 2.5D
  – Inteligentna ścieżka narzędzia
  – Inteligentne sterowanie parametrami obróbki (Kreator Technologii)

 • Parametry maszyny
 • Parametry materiału do obróbki
 • Dodatkowe parametry narzędzia
 • Dobór poziomu obróbczego
 • Sterowanie Spiralami Morficznymi, parametry w oknie Technologia
 • Sterowanie separacją obszarów (Kanały)
 • Sposoby wejścia narzędzia w materiał (helisa, otwór, wejście z zewnątrz)
 • Strategie obróbki 2.5D: Zgrubna (iRough), Resztki (iRest), Wykańczająca (iFinish)
 • Koncepcja obróbki iMachining w 3D
 • Obróbka elementów 3D: Parametr – Chropowatość, Modyfikacja zakresu obróbki – Obszar pracy
 • Wykorzystanie modułu iMachining3D do obróbki elementów 2.5D

Wymagania wstępne:

 • minimalne doświadczenie w zakresie projektowania
 • znajomość oprogramowania SOLIDWORKS w zakresie podstawowym

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Max liczba uczestników: 8 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 200 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Jankowska – Dyrektor ds. szkoleń

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń