SOLIDWORKS – Arkusz blachy

Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy w zakresie korzystania z narzędzi arkusza blachy oraz ich zaawansowanych opcji i ustawień. Nauka podstawowych umiejętności, jak efektywnie poruszać się w środowisku wieloobiektowym oraz w złożeniach SOLIDWORKS.

Program:

  • Metoda odgięć
  • Sposoby definiowania naddatku materiału
  • Konwertowanie na arkusz blachy
  • Środowisko wieloobiektowe i arkusz blachy
  • Narzędzia formowania
  • Dodatkowe metody modelowania arkuszy

Wymagania wstępne:

  • ukończone szkolenie (lub wiedza praktyczna): „SOLIDWORKS – Podstawy”, „SOLIDWORKS – Dokumentacja 2D”

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Max liczba uczestników: 8 osób
W cenie szkolenia:
  • podręcznik i materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe i obiad
  • certyfikat ukończenia szkolenia
Przygotowanie do certyfikatów: Sheet Metal Professional
Cena / 1 osoba: 150 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu: