SOLIDWORKS przyspiesza proces tworzenia mebli na zamówienie.

Opublikowano przez . Brak kategorii

  Wyzwanie: Przyspieszenie procesu produkcji mebli na zamówienie oraz ekspozycji dla sklepów, restauracji i innych firm przy jednoczesnym podniesieniu jakości wyrobów i obniżeniu kosztów opracowywania produktów. Rozwiązanie: Wykorzystanie oprogramowania do projektowania SOLIDWORKS Professional, otwartego interfejsu programistycznego (API) SOLIDWORKS oraz plików eDrawings w celu zintegrowania danych projektowych w firmowym systemie planowania zasobów (ERP) i stworzenia bardziej wydajnego procesu produkcyjnego, opartego na modelach (MDB). Wyniki: • Szybsze… Więcej

Trwała zmiana języka w CEGID Manufacturing PMI

Opublikowano przez . Brak kategorii

Jeżeli chcemy na stałe zmienić język interfejsu użytkownika dla programu CEGID Manufacturing PMI, musimy zrobić to w zakładce Administration: Następnie przechodzimy do zakładki User configuration: Po kliknięciu przycisku będziemy mogli skonfigurować opcje i uprawnienia użytkownika. Musimy podać kod użytkownika (PCL) i z listy rozwijalnej wybrać 34 Polish: Teraz przy każdym ponownym uruchomieniu programu, użytkownik PCL… Więcej

Importowanie plików XML z poziomu oprogramowania CEGID Manufacturing PMI

Opublikowano przez . Brak kategorii

Najpierw przechodzimy do zakładki Technical data, gdzie wybieramy przycisk Import XML: Następnie klikamy przycisk Browse: I wskazujemy interesujący nas plik: Po kliknięciu przycisku weryfikacji zostanie wczytana struktura złożenia: Ponowna weryfikacja spowoduje dodanie elementów naszego złożenia do listy artykułów: Po przejściu do danych artykułu, zobaczymy, że zostały wczytane dane wyeksportowane z SOLIDWORKS: Przycisk Tree View pozwala… Więcej

Definiowanie generowania pliku XML w trakcie przejścia między stanami

Opublikowano przez . Brak kategorii

Po zdefiniowaniu zestawu aliasów i reguły eksportu, musimy zdefiniować, w jakim momencie odbywać się będzie generowanie plików XML. Aby to zrobić musimy określić, gdzie w trakcie obiegu dokumentów będzie się to odbywać, poprzez dodanie właściwej akcji w trakcie przejścia pomiędzy dwoma stanami w toku prac (Workflow): Otwieramy narzędzie Administracja i wybieramy zakładkę „Cykle toku prac”:… Więcej

Definiowanie Reguły Eksportu w PDM Professional

Opublikowano przez . Brak kategorii

Kolejnym krokiem w wygenerowaniu plików XML jest stworzenie reguły eksportu z ewentualnym uwzględnieniem wcześniej utworzonego mapowania zmiennych: Otwieramy narzędzie „Administracja SOLIDWORKS PDM” i rozwijamy pole „Import/eksport danych”: Klikamy prawym klawiszem i wybieramy „Nowa reguła eksportu…”: Możemy też otworzyć wcześniej zdefiniowaną regułę eksportu: W oknie „Reguła eksportu” musimy zdefiniować wszystkie pola, z uwzględnieniem folderu wyjściowego, nazwy… Więcej

Definiowanie zestawów aliasów zmiennej

Opublikowano przez . Brak kategorii

SOLIDWORKS PDM Professional umożliwia wymianę danych z systemami ERP, przy użyciu uniwersalnego formatu XML (Extensible Markup Language). Pierwszym krokiem w wygenerowaniu pliku XML jest stworzenie zestawu mapowania zmiennej, co związane jest z innym nazewnictwem zmiennych w systemie PDM i ERP. Aby utworzyć zestaw aliasów, musimy sprawdzić jak nazywają się zmienne w systemie PDM: I porównać… Więcej