Trwała zmiana języka w CEGID Manufacturing PMI

Opublikowano przez . Brak kategorii

Jeżeli chcemy na stałe zmienić język interfejsu użytkownika dla programu CEGID Manufacturing PMI, musimy zrobić to w zakładce Administration: Następnie przechodzimy do zakładki User configuration: Po kliknięciu przycisku będziemy mogli skonfigurować opcje i uprawnienia użytkownika. Musimy podać kod użytkownika (PCL) i z listy rozwijalnej wybrać 34 Polish: Teraz przy każdym ponownym uruchomieniu programu, użytkownik PCL… Więcej