Trwała zmiana języka w CEGID Manufacturing PMI

Opublikowano przez . Brak kategorii

Jeżeli chcemy na stałe zmienić język interfejsu użytkownika dla programu CEGID Manufacturing PMI, musimy zrobić to w zakładce Administration: Następnie przechodzimy do zakładki User configuration: Po kliknięciu przycisku będziemy mogli skonfigurować opcje i uprawnienia użytkownika. Musimy podać kod użytkownika (PCL) i z listy rozwijalnej wybrać 34 Polish: Teraz przy każdym ponownym uruchomieniu programu, użytkownik PCL… Więcej

Importowanie plików XML z poziomu oprogramowania CEGID Manufacturing PMI

Opublikowano przez . Brak kategorii

Najpierw przechodzimy do zakładki Technical data, gdzie wybieramy przycisk Import XML: Następnie klikamy przycisk Browse: I wskazujemy interesujący nas plik: Po kliknięciu przycisku weryfikacji zostanie wczytana struktura złożenia: Ponowna weryfikacja spowoduje dodanie elementów naszego złożenia do listy artykułów: Po przejściu do danych artykułu, zobaczymy, że zostały wczytane dane wyeksportowane z SOLIDWORKS: Przycisk Tree View pozwala… Więcej