Tworzenie list w PDM Professional, część 1.

Opublikowano przez . Brak kategorii

Aby skorzystać z listy, należy przejść do edytora kart. Po wybraniu formantu obsługującego listy (listy / pola kombi), możemy od razu przystąpić do konfiguracji:   Rozpocznijmy od powiązania formantu ze zmienną, w naszym przypadku będzie to zmienna Library   Odpowiednia zmienna pojawi się również w polu kombi:   Po wybraniu zmiennej, wybierzmy, jakimi wartościami chcemy… Więcej

Rozgałęzianie i scalanie SOLIDWORKS PDM

Opublikowano przez . Brak kategorii

Rozgałęzienia Pierwszą częścią tego procesu jest Rozgałęzienie. Rozgałęzianie tworzy kopie źródła w taki sam sposób, jak Kopiuj drzewo. Utrzymując historię wprowadzonych zmian, gałęzie mogą później zostać połączone ze swoim źródłem. Tworzenie gałęzi odnajdziemy w górnej zakładce Narzędzia, podobnie jak Kopiuj drzewo i Przenieś drzewo.     Po wybraniu opcji Umieść w gałęzi pojawi się poniższe… Więcej

Przyspieszenia opracowywania wyrobów formowanych wtryskowo dzięki rozwiązaniom SOLIDWORKS.

Opublikowano przez . Brak kategorii

Wyzwanie: Skrócenie czasu cyklu, ograniczenie korzystania z usług zewnętrznych doradców i obniżenie kosztów budowy prototypów związanych z opracowywaniem i produkcją coraz bardziej skomplikowanych wyrobów formowanych wtryskowo. Rozwiązanie: Wdrożenie oprogramowania do projektowania i analiz (SOLIDWORKS Premium), do symulacji i analiz formowania wtryskowego (SOLIDWORKS Plastics) oraz do zarządzania danymi produktów (SOLIDWORKS PDM Professional). Zalety: • Przewidywana oszczędność czasu na poziomie 12–15 tygodni w… Więcej

Rozwiązania SOLIDWORKS umożliwiają osiągnięcie nowych wyżyn w dziedzinie projektowania podnośników do prac na wysokościach.

Opublikowano przez . Brak kategorii

Firma SOCAGE wykorzystuje oprogramowanie SOLIDWORKS do projektowania, analizy i zarządzania danymi produktów w celu tworzenia lżejszych, kompaktowych podnośników do prac na wysokościach, jednocześnie skracając cykle projektowe, podnosząc jakość i przyspieszając tempo wprowadzania produktów na rynek.     Wyzwanie: Tworzenie lżejszych, kompaktowych podnośników do prac na wysokościach przy jednoczesnym skróceniu cykli projektowych, poprawieniu jakości i przyspieszeniu tempa wprowadzania produktów na rynek. Rozwiązanie:… Więcej

Unowocześnienie opracowywania zaawansowanych zaworów SOLIDWORKS.

Opublikowano przez . Brak kategorii

  Firma Penn-Troy Manufacturing wykorzystała rozwiązania do projektowania, symulacji, analizy CFD, zarządzania danymi produktów i tworzenia dokumentacji technicznej firmy SOLIDWORKS, aby skrócić cykle  opracowywania produktów, poprawić jakość, zmniejszyć liczbę produkowanych prototypów oraz poszerzyć ofertę specjalistycznych zaworów wodnych i przeciwwybuchowych zaworów bezpieczeństwa.   Wyzwanie: Przyspieszenie procesu opracowywania zaworów wodnych i przeciwwybuchowych zaworów bezpieczeństwa w celu rozszerzenia… Więcej

Tworzenie kopii zapasowych w SOLIDWORKS PDM

Opublikowano przez . Brak kategorii

Narzędzie SOLIDWORKS PDM zapewnia dostęp do chronionej przechowalni (repozytorium dokumentów), zdejmując z użytkowników obowiązek tworzenia kopii zapasowych przechowywanych na plikach lokalnych. Aby jednak, w przypadku wystąpienia awarii, można było przywrócić dane, Administrator musi wykonywać kopie zapasowe z poziomu serwera. Należy wykonać kopie zapasowe następujących elementów: Bazy danych Ustawienia serwera archiwum Pliki archiwum W trakcie tworzenia… Więcej

Skróty do dokumentów w przechowalni

Opublikowano przez . Brak kategorii

Aby utworzyć skrót, klikamy na pulpicie, lub w dowolnym folderze plików prawym klawiszem myszy i wybieramy kolejno Nowy,Skrót: Po wybraniu Skrótu pojawi się okno, gdzie musimy wskazać łącze, do którego ma się on odnosić: Jeżeli nie pamiętamy dokładnego adresu, możemy wybrać przycisk Przeglądaj… i przejść do odpowiedniego elementu. System PDM rejestruje dodatkowy protokół, umożliwiający wskazywanie… Więcej

Tworzenie karty szablonu w SOLIDWORKS PDM

Opublikowano przez . Brak kategorii

Aby stworzyć kartę szablonu, możemy zrobić to w edytorze kart, od początku, otwierając edytor kart z poziomu eksploratora Windows:   Wybrać przechowalnię, dla której ma być utworzona karta szablonu:   I rozpocząć projektowanie:   I po zakończeniu edycji zapisać jako karta szablonu (template card):   Ponieważ dane, które znajdą się w karcie folderu, będą powielone… Więcej

Szablony folderów w PDM Professional

Opublikowano przez . Brak kategorii

Aby utworzyć nowy szablon folderów, należy zalogować się do narzędzia Administracja: Po zalogowaniu do wybranej przechowalni, klikamy prawym klawiszem Szablony i wybieramy „Nowy szablon…” Podajemy ciąg menu: W menu kontekstowym pojawi się odpowiednia opcja: Jeżeli po skonfigurowaniu Szablonu menu nie pojawia się, wynika to z nie nadania odpowiednich uprawnień użytkownikom i grupom. Będziemy to robić… Więcej