Czasami po aktualizacji oprogramowania SolidWorks do nowszej wersji dodając wymiar średnicy zamiast symbolu ϕ wstawia się <MOD/DIAM>. Co należy zrobić w takim przypadku oraz czym jest to spowodowane? Zaraz się o tym dowiemy.

MOD/DIAM_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyczyną występowania powyższego błędu jest źle określona ścieżka lokalizacji plików biblioteki symboli. SOLIDWORKS nie może znaleźć pliku biblioteki symboli o nazwie „Gtol.sym” i pozostawia ścieżkę z poprzedniej wersji.

Ścieżka jaką przyjmuje to: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2015\lang\polish

Po zainstalowaniu wersji 2016 należy określić tą samą ścieżkę, jednak dla wersji SOLIDWORKS 2016.

Aby rozwiązać problem, należy wykonać następujące kroki:

Spróbować znaleźć plik Gtol.sym w systemie. Domyślna lokalizacja pliku znajduje się w:

C:\ProgramFiles\SolidWorks\lang\angielski lub C:\ProgramData\SolidWorks<wersja>\lang\angielski (folder docelowy może się różnić w zależności od wersji SolidWorks).

Jeśli nie zainstalowano SolidWorks w domyślnej lokalizacji po prostu wyszukać plik w Eksploratorze Windows. Jeśli nie można odnaleźć pliku Gtol.sym w systemie, wystarczy skopiować plik z innego komputera i umieścić go w jednym z wyżej wymienionych lokalizacji plików.

W SolidWorks przejść do Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików. Następnie wybrać „Plik biblioteki symboli” z rozwijalnej listy i upewnić się, że jest skierowany do miejsca, gdzie plik „Gtol.sym” się znajduje.
Jeśli nie jest skierowany do właściwej lokalizacji, należy usunąć istniejący adres i dodać poprawny adres do listy.

MOD/DIAM_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystarczy dodać wymiar w celu sprawdzenia wyświetlania symboli – symbol średnicy będzie wyświetlany poprawnie!

MOD/DIAM_3

 

 

 

 

Zobacz również: