SolidCAM zawarł umowę OEM z CIMCO na włączenie CIMCO Edit Professional do pakietu oprogramowania SolidCAM. CIMCO Edit Professional jest najpopularniejszym na świecie edytorem programów CNC i zapewnia kompleksowy zestaw podstawowych narzędzi niezbędnych do spełnienia nowoczesnych wymagań edycji programów CNC.

 
CIMCO nie ma ograniczeń związanych z rozmiarem oprogramowania i oferuje funkcjonalności specyficzne dla kodu CNC, takie jak numerowanie, przenumerowanie linii, obsługa znaków i dalmierz XYZ. Posiada również funkcje matematyczne (obracanie, lustro, kompensację narzędzi, translację), a także wszystkie funkcje oczekiwane od edytora, w tym edycję tekstu metodą „przeciągnij i upuść”. Co najważniejsze, CIMCO Edit jest w pełni konfigurowalny i można go dostosować do dowolnego istniejącego środowiska edycji programów CNC.

CIMCO Edit Professional pomaga znacząco zwiększyć produktywność programistów CNC. Oprogramowanie jest od teraz zawarte w SolidCAM 2021 SP1 oraz InventorCAM 2021 SP1, a także w SolidCAM 2020 SP5 oraz InventorCAM 2020 SP5.
 
 

Cimco edit
Cimco edit

 
 

Cimco edit
Cimco edit