Oferujemy Klientom pomoc w pozyskaniu dofinansowania do szkoleń SOLIDWORKS oraz SolidCAM w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala pracodawcom na otrzymanie dofinansowania na działania związane z podwyższaniem kompetencji swoich pracowników i zredukowanie kosztów szkoleń nawet o 100% w przypadku mikroprzedsiębiorców (dla innych podmiotów jest to 80% wartości szkoleń). Dofinansowanie do szkoleń SOLIDWORKS i SolidCAM z oferty Premium Solutions Polska otrzymać może każdy pracodawca, zgodnie z kryteriami podanymi na stronie internetowej MRPiPS: https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-funduszszkoleniowy
szkolenia solidworks
Razem z naszym partnerem, firmą Jointly, opracowaliśmy schemat działania wspierający naszych Klientów, w którym ograniczamy do niezbędnego minimum czas potrzebny do przygotowania wymaganych dokumentów i w pełni kontrolujemy proces dofinansowania i rozliczenia projektu.

W ramach współpracy oferujemy:

• Monitoring terminów naborów wniosków do KFS
• Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami
• Przygotowanie rozliczenia dofinansowania i pomyślnego zamknięcia całego procesu KFS


W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Szkoleń:

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń