Funkcje związane z wydajnością

Kontrola posuwów

Skraca czas obróbki oraz eliminuje łamanie narzędzi
Automatyczne obliczanie obciążenia narzędzia podczas obróbki oraz dodawanie zoptymalizowanych posuwów. Obciążenie narzędzia jest ciągle zmieniane podczas obróbki detalu. Dla tej części, standardowy posuw powinien wynosić F1000. Ale teraz, NCBrain automatycznie kontroluje i dopasowuje posuwy, od F800 do F4000. Możliwa jest szybsza i bezpieczniejsza obróbka.


Usuwanie cięć w powietrzu

Oszczędność czasu i prostsza obróbka
Niepotrzebne przejścia narzędzia tzw. ‘Ciecie Powietrza’ zajmuje zazwyczaj od 5% do 30% czasu obróbki. Przejścia te powinny być wykasowane ze ścieżki narzędzia. NCBrain automatycznie kasuje niepotrzebne ruchy jałowe w powietrzu i odpowiednio sprawia, że obróbka CAM staje się łatwiejsza.


Kasowanie przejść przy niewielkim obciążeniu

Redukuje czas w obróbkach zgrubnych i pół-wykańczających
Funkcja ta automatycznie włącza posuw szybki w obszarach minimalnego obciążenia. Pozostałe obszary o małym obciążeniu będą obrabiane w późniejszym procesie.


Regulacja wysokości G0

Redukcja czasu i ochrona przed kolizjami
Dla osiągnięcia większej wydajności powinny być kontrolowane ruchy szybkie G0 wzdłuż kształtu i wysokości przygotówki. NCBrain tworzy również ścieżki dojścia jako kod G01.


Kontrola obrotów wrzeciona

Wzdłuż punktu kontaktowego narzędzia
Obroty wrzeciona powinny być zmieniane w zależności od różnych warunków takich jak kształt detalu czy położenie.
NCBrain odpowiednio dopasowuje obroty do obróbki.


Funkcja łuków

Dobre dla starych maszyn żeby zaoszczędzić czas i zwiększyć jakość
Przekształcenie Linii (G1) w Łuki (G2, G3) i kontrola Posuwu dla dopasowania danych NC do starych typów Kontrolerów Maszyn
Jako funkcja starego typu urządzeń, rozwiązuje ona problemy występujące w narożach przez ich okrążanie, tam gdzie występuje dużo danych oraz automatyczne przyśpieszanie/zwalnianie w narożach. Zobacz górny film – jak wiesz, występuje wiele problemów przy obróbce naroży np. ze zmniejszającą się jakością cięcia wynikającą ze zmniejszania posuwów i drgań w narożach. Ale, dolny film z zastosowaniem funkcji łuków pokazuje już łagodne zwalnianie/przyśpieszanie i płynną obróbkę. Czas obróbki zmniejsza się o 30% a jakość zwiększa.


Kontrola posuwów dla frezów promieniowych

Dłuższy czas życia narzędzia, redukcja czasu
Zgodnie z wejściem i lokalizacją, prędkość posuwu dla frezów promieniowych powinna być kontrolowana jak na przykładzie poniżej. Może to zredukować czas pracy i wydłużyć żywotność narzędzia.