iMachining 3D

Wykorzystanie sprawdzonych algorytmów iMachining 2D i Kreatora Technologii dla obróbki zgrubnej i półwykańczającej form, złożonych oraz pryzmatycznych części 3D

iMachining 3D zapewnia niesamowite rezultaty obróbki 3D, regularnie oszczędzając 70% czasu obróbki, niejednokrotnie osiągając nawet oszczędności do 90%. iMachining 3D automatycznie tworzy kompletny, gotowy do uruchomienia program CNC, z optymalnymi warunkami skrawania, osiąganymidzięki wiedzy zawartej w Kreatorze Technologii, tak aby wewnątrz jednej operacji wykonać obróbkę zgrubną oraz obróbkę resztek materiału modeli 3D, zarówno dla elementów kształtowych 3D, jak i części pryzmatycznych 2.5D.

Połączenie obróbki na pełnej głębokości z inteligentnym krokiem w górę, minimalnymi przejazdami i frezowaniem tylko w miejscach, gdzie jest naddatek, eliminuje zbędne ruchy narzędzia, wycofania, długie oraz częste pozycjonowania
i przemieszczania narzędzia oraz “cięcia w powietrzu”. W połączeniu z obróbką wykańczającą HSM, iMachining 3D dostarcza pełne rozwiązanie dla obróbki części 3D.

Wyjątkowe cechy iMachining 3D:

  • Szybki wybór geometrii bryły
  • Zoptymalizowana obróbka każdego kroku w Z, z użyciem sprawdzonej technologii iMachining 2D
  • Wykorzystanie całej długości ostrza w obróbce zgrubnej – skrócenie czasu cyklu i zwiększenie żywotności narzędzia
  • Obróbka resztek z małym krokiem w górę, optymalizowanym, by uzyskać stałą chropowatość, co dodatkowo przekłada się na skrócenie cyklu
  • Eliminacja prawie wszystkich długich ruchów pozycjonowania i wycofania narzędzia, dzięki inteligentnie zlokalizowanej obróbce i optymalnemu sortowaniu przejść, zapewnia najkrótszy czas obróbki w porównaniu z innymi systemami CAM
  • Dynamiczna aktualizacja modelu przygotówki eliminuje “cięcie w powietrzu”
  • Ścieżka narzędzia jest automatycznie dopasowywana, w celu uniknięcia kontaktu pomiędzy oprawką a zaktualizowaną przygotówką na każdym etapie obróbki

iMachining 3D dla Części Pryzmatycznych
Wykorzystując iMachining 3D, można również obrabiać części pryzmatyczne zawierające wiele kieszeni i wysp. Wszystko jest robione w jednej operacji, bezpośrednio z modelu bryłowego części i przygotówki, bez potrzeby definiowania łańcuchów geometrii. iMachining 3D automatycznie oblicza optymalną ścieżkę narzędzia, radykalnie zmniejszając czas programowania.