×

Obróbka skrawaniem

Rozwiązania chmurowe / Wytwarzanie i produkcja

NC Shop Floor Programmer

DELMIA

Umożliwia operatorowi CNC stworzenie programu NC dedykowanego dla maszyny 3-osiowej i elektrodrążarki drutowej. Tworzenie i walidacja 2.5 i 3 osiowych programów NC oraz tworzenie operacji obróbki elektroerozyjnej. Utrzymanie asocjacji z projektem zapewniającym inżynierię współbieżną. Potwierdzanie programów NC za pomocą symulacji maszyny, aby szybko wykryć problemy z dostępnością i kolizjami.

NC Prismatic Machine Programmer

DELMIA

Definiuj i zatwierdzaj procesy obróbki 2,5-osiowej oraz elektrodrążarką drutową. Twórz i symuluj programy NC w jednym środowisku. Generuj programy obróbki elektroerozyjnej w oparciu o strategie wieloosiowe. Uwzględnia specyficzne cykle dedykowane dla strategii obróbki twardych materiałów w celu skrócenia czasu obróbki. Zwiększa poziom współpracy i łatwość wymiany informacji pomiędzy projektantami i programistami NC w celu poprawy wydajności inżynierskiej.

NC Prismatic & Mill-Turn Machine Programmer

DELMIA

Kompletne rozwiązanie do programowania frezowania i toczenia w 2,5 osi w jednym środowisku. Definiuj i zatwierdzaj procesy obróbcze, aby zaprogramować tokarkę NC i frezarko-tokarkę pryzmatyczną. Twórz operacje obróbki drutem EDM, z możliwością zaprogramowania do 4 osi maszyn dla krótszego czasu obróbki przy doskonałym wykończeniu powierzchni dla nawet najbardziej złożonych geometrii części.

NC Mold & Die Programmer

DELMIA

Kompletne rozwiązanie frezowania w 2,5 i 3 osiach dla form, matryc oraz oprzyrządowania, w tym specjalne cykle dedykowane do obróbki twardych materiałów w celu skrócenia czasu obróbki. Zwiększa poziom współpracy i łatwość wymiany informacji pomiędzy projektantami i programistami NC w celu poprawy wydajności inżynierskiej. Wykorzystanie know-how firmy do skrócenia czasu programowania poprzez ponowne wykorzystanie już istniejących programów.

NC Milling Machine Programmer

DELMIA

Dedykowane rozwiązanie do obróbki skomplikowanych części na wieloosiowej frezarce lub robocie z zaawansowanymi operacjami. Obejmuje określone cykle poświęcone strategiom dotyczącym twardych materiałów, które skracają czas obróbki. Kapitalizuj know-how firmy, aby skrócić czas programowania poprzez ponowne wykorzystanie już istniejących programów. Zwiększenie współpracy między projektantami i programistami NC w celu poprawy wydajności inżynierskiej.

NC Mill-Turn Machine Programmer

DELMIA

Definiuj i weryfikuj procesy obróbki w celu programowania tokarek NC i frezarko-tokarek. Kompletne rozwiązanie do frezowania i toczenia skomplikowanych części. Zwiększa poziom współpracy i łatwość wymiany informacji pomiędzy projektantami i programistami NC w celu poprawy wydajności inżynierskiej. Weryfikuj programy NC na wczesnym etapie w 3D, aby wykrywać i zapobiegać ewentualnym błędom obróbki.

Zapytaj o produkt

ZAPYTAJ
O PRODUKT