×

Opracowania i udostępnianie

Rozwiązania chmurowe / Zarządzanie

Product Release Engineer

ENOVIA

Zwiększona produktywność dzięki inteligentnej organizacji danych, dopasowanej do potrzeb użytkownika. Kategoryzacja własności intelektualnej i nawigacja po definicji inżynierskiej z wykorzystaniem możliwości filtrowania kategorii w celu ułatwienia dostępu do danych. Wsparcie współpracy wielodyscyplinarnej i efektywnej pracy. Zarządzanie definicjami inżynierskimi, w tym elastyczna wizualizacja, masowa edycja i operacje cyklu życia.

Enterprise IP Integration Manager

ENOVIA

Usprawnienie procesów w przedsiębiorstwie dzięki cyfrowej integralności infrastruktury IT. Enterprise IP Integration Manager dostarcza aplikacji do realizacji strategii integracji przedsiębiorstwa opartej na wymianie danych. Automatyczne zgłaszanie i realizacja prac eksportu danych w oparciu o zdarzenia powstające na platformie 3DEXPERIENCE. Udostępnianie wyeksportowanych danych do iPaaS w celu zaopatrzenia kanałów integracji danych przedsiębiorstwa.

Enterprise Integration Architect

ENOVIA

Zapewnia ciągłość procesów w heterogenicznych źródłach danych w ekosystemie przedsiębiorstwa dzięki platformie 3DEXPERIENCE. Zdefiniuj ramy integracji przedsiębiorstwa (zarządzaj agentami i wydarzeniami publicznymi). Umożliwia dostęp do publicznych Web serwisów platformy 3DEXPERIENCE w celu wdrożenia i przetestowania integracji przedsiębiorstwa w ramach Integration Platform as a Service (IPaaS).

Collaborative Designer for Solid Edge

ENOVIA

Collaborative Designer for Solid Edge

Collaborative Designer for Inventor

ENOVIA

Rola Collaborative Designer dla AUTODESK Inventor umożliwia projektantom współdzielenie danych projektowych i wzbogacenie Inventor-a o wbudowane w menu aplikacje do zarządzania produktywnością i cyklem życia produktu. Oprócz podstawowego zarządzania dokumentacja, można również utrzymywać historię rewizji, zarządzać zadaniami i zmianą, uzyskać dostęp do powiązanych dokumentów, a wszystko to z poziomu interfejsu programu Inventor.

Collaborative Designer for DraftSight

ENOVIA

Dostęp do platformy 3DEXPERIENCE opartej na chmurze z poziomu aplikacji DraftSight dla bezpiecznego zarządzania danymi i cyklem życia produktu. Zarządzanie danymi rysunkowymi za pomocą bezproblemowego i zintegrowanego systemu zarządzania cyklem życia produktu. Wyszukiwanie, eksploracja i wykonywanie operacje związanych z cyklem życia produktu, w tym rewizji, zwolnień i blokad/odblokowań. Bezpośredni dostęp do aplikacji 3DEXPERIENCE i informacji z poziomu DraftSight.

Collaborative Designer for Creo Parametric

ENOVIA

Collaborative Designer for Creo Parametric

Collaborative Designer for CATIA V5

ENOVIA

Collaborative Designer dla CATIA V5 łączy CATIA V5 z platformą 3DEXPERIENCE, umożliwiając bezpieczne współdzielenie danych projektowych w całym przedsiębiorstwie, używając wspólnej struktury produktu. Używając Collaborative Designer dla CATIA V5, projektanci mogą zapisywać dane na platformie, mieć dostęp do funkcji zarządzania cyklem życia produktu i wyszukiwać komponenty.

Collaborative Designer for AutoCAD

ENOVIA

Collaborative Designer for AutoCAD

Zapytaj o produkt

ZAPYTAJ
O PRODUKT