×

Systemy wyposażenia

Rozwiązania chmurowe / Projektowanie i inżynieria

Fluid 3D Systems Designer

CATIA

Podnieś jakość rurociągów, przewodów rurowych i systemów HVAC, skróć czas projektowania i zmniejsz koszty materiałów poprzez optymalizację fizycznego projektu złożonych systemów płynów. Projektuj i optymalizuj fizyczny system zarówno sztywnych, jak i elastycznych rur/rurek oraz HVAC od podstawowej definicji routingu do szczegółowego projektu. Twórz pakiety i wszystkie niezbędne rysunki powiązane oraz raporty.

Electrical 3D Systems Designer

CATIA

Zintegrowane środowisko projektowania elektrycznego 3D, które umożliwia fizyczne projektowanie wiązek przewodów i okablowania w kontekście kompletnego produktu. Synchronizacja schematu elektrycznego z projektem 3D w celu poprawy jakości i spójności systemów elektrycznych. Prowadzenie przewodów i kabli 3D w obrębie zdefiniowanych wiązek w celu uzyskania dokładnych średnic wiązek oraz długości.

Zapytaj o produkt

ZAPYTAJ
O PRODUKT