×

Współpraca

Rozwiązania chmurowe / Zarządzanie

Collaborative Industry Innovator

ENOVIA

Collaborative Industry Innovator zapewnia dostęp do treści w dowolnym miejscu na dowolnym urządzeniu dzięki opartym na przeglądarce narzędziom do wizualizacji 3D i analizy geometrycznej w celu porównania 3D, pomiarów i podziału. Umożliwia równoległą współpracę w czasie rzeczywistym, usprawniając podejmowanie decyzji i pozwalając szybciej osiągnąć dojrzałość projektową. Zapewnia zawsze aktualne informacje w powiązaniu z danymi, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

Collaborative Business Innovator

ENOVIA

Collaborative Business Innovator wspiera serwisy społecznościowe 3DEXPERIENCE. Jednoczy pracowników, dostawców, klientów oraz organy regulacyjne w ramach zrównoważonej innowacji. Wprowadzaj innowacje z większą pewnością, angażując konsumentów na wczesnym etapie procesu tworzenia pomysłów. Podejmuj właściwe decyzje, biorąc pod uwagę wszystkie treści całego przedsiębiorstwa, a nie tylko te dostępne lub nieaktualne raporty.

Zapytaj o produkt

ZAPYTAJ
O PRODUKT