×

Zaopatrzenie i standaryzacja

Rozwiązania chmurowe / Zarządzanie

Standardization Intelligence Analyst

NETVIBES

Identyfikuj i promuj komponenty do ponownego wykorzystania, biorąc pod uwagę wymagania inżynieryjne, zgodności, produkcji oraz zaopatrzenia. Standardization Intelligence Analyst pozwala projektantom na jasne określenie, które komponenty są referencjami do wykorzystania i ponownego użycia, które można uznać za alternatywne, a których nie wolno używać. Decyzje dotyczące standaryzacji są podejmowane i dzielone między działy inżynieryjne oraz zaopatrzeniowe.

PartSupply Standard Components Manager

NETVIBES

Zarządzaj katalogami komponentów swojej firmy, aby umożliwić realizację strategii sourcingu i standaryzacji. Wymuszaj strategię pozyskiwania i standaryzacji poprzez budowanie i optymalizację kompletnego ekosystemu komponentów własnych i zewnętrznych w zasięgu ręki Twoich projektantów. Deklaruj własne zaprojektowane komponenty i organizuj je w swoich własnych katalogach komponentów.

PartSupply Optimized Components Consumer

NETVIBES

Zapewnia projektantom dostęp do zoptymalizowanych komponentów bezpośrednio w projekcie, zgodnie ze strategią standaryzacji i zaopatrzenia firmy. PartSupply Optimized Components Consumer pozwala projektantom na znalezienie odpowiedniego komponentu w minimalnym czasie dzięki dobrze zintegrowanemu interfejsowi. Otwórz, wstaw, zamień potrzebną część bezpośrednio w projekcie. W ten sposób przedsiębiorstwo korzysta ze spójnej strategii zaopatrzenia i standaryzacji.

Classification Intelligence Analyst

NETVIBES

Inteligentny klasyfikator treści. Klasyfikuj swoje części, aby uporządkować i wydobyć wiedzę z Twojego dorobku komponentów 3D. Classification Intelligence Analyst zapewnia nowy proces krok po kroku umożliwiający masową i zautomatyzowaną klasyfikację dzięki kształtom 3D komponentów i semantycznemu rozpoznawaniu całości. Raz sklasyfikowane komponenty są łatwiejsze do odnalezienia, ponownego użycia i mogą być szczegółowo porównywane między sobą oraz ze wszystkimi komponentami rynkowymi z PartSupply Community.

Zapytaj o produkt

ZAPYTAJ
O PRODUKT