iMachining 2D/3D

POZIOM PODSTAWOWY
Kod szkolenia: CAM.7

 
Opis
CEL SZKOLENIA


Nabycie umiejętności pracy z technologią iMachining, która wykorzystuje możliwości skrawania pełną wysokością części roboczej narzędzia oraz dynamicznym wykorzystaniem maksymalnych parametrów skrawania dla danej obrabiarki. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, koszty związane z procesem eksploatacji maszyny, zużyciem narzędzi oraz czasem wykonania detalu radykalnie spadają.
 


 

Opis
PROGRAM SZKOLENIA


 • Koncepcja obróbki iMachining 2D:
  – Inteligentna ścieżka narzędzia
  – Inteligentne sterowanie parametrami obróbki (Kreator Technologii)
 • Parametry maszyny
 • Parametry materiału do obróbki
 • Dodatkowe parametry narzędzia
 • Dobór poziomu obróbczego
 • Sterowanie Spiralami Morficznymi, parametry w oknie Technologia
 • Sterowanie separacją obszarów (Kanały)
 • Sposoby wejścia narzędzia w materiał (helisa, otwór, wejście z zewnątrz)
 • Strategie obróbki iMachining 2D: Zgrubna (iRough), Resztki (iRest), Wykańczająca (iFinish)
 • Koncepcja obróbki iMachining w 3D
 • Obróbka elementów 3D: Parametr – Chropowatość, Modyfikacja zakresu obróbki – Obszar pracy
 • Wykorzystanie modułu iMachining 3D do obróbki elementów pryzmatycznych

 
Opis
WYMAGANIA WSTĘPNE


 • Minimalne doświadczenie w zakresie projektowania 3D
 • Znajomość oprogramowania SOLIDWORKS w zakresie podstawowym

 
Opis
CZAS TRWANIA I CENA
 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Max liczba uczestników: 8 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 200 EUR

 
 

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:
  
Aleksandra Wrotkowska
Manager ds. szkoleń