Sonda

POZIOM PODSTAWOWY
Kod szkolenia: CAM.9

 
Opis
CEL SZKOLENIA


Wykorzystanie modułu SolidCAM – Sonda Pomiarowa do wykonywania pomiarów bezpośrednio na maszynie lub do dynamicznej korekty bazy obróbczej w trakcie pracy.
 


 

Opis
PROGRAM SZKOLENIA


 • Tryby pracy:
  – Zmiana bazy
  – Pomiar
 • Strategie pomiaru:
  – Pomiar punktu wzdłuż osi X/Y/Z
  – Pomiar kąta względem osi X/Y/Z
  – Pomiar kieszeni/występu
  – Pomiar otworu/walca
  – Pomiar łuku
  – Pomiar naroża

 
Opis
WYMAGANIA WSTĘPNE


 • Znajomość oprogramowania SOLIDWORKS w zakresie podstawowym
 • Znajomość systemu operacyjnego Windows ™

 
Opis
CZAS TRWANIA I CENA
 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Max liczba uczestników: 8 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 200 EUR

 
 

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:
  
Aleksandra Wrotkowska
Manager ds. szkoleń