Obróbka typu szwajcarskiego (SWISS-TYPE)

POZIOM ZAAWANSOWANY
Kod szkolenia: CAM.16

 
Opis
CEL SZKOLENIA


Na zaawansowanym szkoleniu z automatów tokarskich typu szwajcarskiego poznasz strategie powszechnie używane do obróbki skomplikowanych części z wieloma narzędziami skrawającymi, w jednym ustawieniu frezowania. Poznasz kompletny kinematyczny pakiet symulacyjny, wyposażony w graficzną wizualizację operacji Toczenia i Frezowania dla wszystkich komponentów oraz urządzeń maszyn CNC. Na szkoleniu dowiesz się, jak toczyć i frezować z wykorzystaniem osi Y, B, C w jednym programie.
 


 

Opis
PROGRAM SZKOLENIA


 • Definiowanie różnych baz części CAM
 • Ustawienia maszynowe
 • Definicja uchwytów
 • Kinematyka maszyny i urządzeń pomocniczych (np. konika czy podtrzymki)
 • Poprawna konfiguracja narzędzi w slotach narzędziowych
 • Frezowanie od czoła (obróbka typu Profil i Kieszeń, Wiercenie)
 • Frezowanie na powierzchni walcowej (Profil i Kieszeń, Wiercenie)
 • Użycie iMachining 2D/3D
 • Wykorzystanie osi Y do obróbki ścian bocznych (Profil, Kieszeń, Wiercenie)
 • Praca w osią B (5 osi)
 • Wykorzystanie przeciwwrzeciona (przechwyt)
 • Praca z dwoma głowicami narzędziowymi
 • Synchronizacja głowic

 
Opis
WYMAGANIA WSTĘPNE


 • Ukończone szkolenie podstawowe (lub wiedza praktyczna): „SolidCAM – Frezowanie 2.5-osiowe”
 • Ukończone szkolenie podstawowe (lub wiedza praktyczna): „SolidCAM – Toczenie 2-osiowe”
 • Ukończone szkolenie zaawansowane (lub wiedza praktyczna): „SolidCAM – Toczenie z napędzanymi narzędziami”
 • Znajomość oprogramowania SOLIDWORKS w zakresie podstawowym
 • Znajomość systemu operacyjnego Windows™

 
Opis
CZAS TRWANIA I CENA
 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Max liczba uczestników: 8 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 200 EUR

 
 

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:
  
Aleksandra Wrotkowska
Manager ds. szkoleń