Frezowanie 4/5-osiowe

POZIOM PODSTAWOWY

 
Opis
CEL SZKOLENIA


Poznanie korzyści wynikających ze stosowania obróbki 4/5-osiowej, która znacznie skraca czas obróbki przy lepszej jakości powierzchni, poprzez optymalne nachylenie narzędzia w stosunku do obrabianej powierzchni przy pełnej kontroli kolizji i podcięć narzędzia oraz oprawki, a także kontrolę ograniczeń maszyny.
 


 

Opis
PROGRAM SZKOLENIA


 • Definiowanie geometrii do obróbek 5-osiowych:
  – Okno Geometria
  – Definiowanie ścian obrabianych
  – Parametry
  – Modyfikacja geometrii
 • Poziomy obróbcze
 • Parametry ścieżek narzędzia
  – Sortowanie
  – Modyfikacje przez wydłużenie, ujęcie
 • Definiowanie ruchów łączących – okno Połączenia
 • Strategie obróbki w module Frezowanie Wieloosiowe:

  – Równoległa
  – Równolegle do krzywej
  – Równolegle do powierzchni
  – Prostopadle do krzywej
  – Dopasowana pomiędzy krzywymi
  – Morficznie między powierzchniami
  – Projekcja : Rzutowanie, Spiralnie, Promieniowo
 • Sterowanie pochyleniami narzędzia w 4/5 osiach – okno Kontrola osi narzędzia:
  – Różne metody ustalania pochyleń narzędzi
  – Limity pochyleń
 • Kontrolowanie obszarów podcięć:
  – Okno Kontrola podcięć
  – Strategie omijania obszarów podcięć
 • Obróbka typu SWARF

 
Opis
WYMAGANIA WSTĘPNE


 • Ukończone szkolenie (lub wiedza praktyczna): „SolidCAM – Frezowanie 2.5-osiowe”
 • Ukończone szkolenie (lub wiedza praktyczna): „SolidCAM – Frezowanie HSS”
 • Znajomość oprogramowania SOLIDWORKS w zakresie podstawowym
 • Znajomość systemu operacyjnego Windows ™

 
Opis
CZAS TRWANIA I CENA
 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Wielkość grupy szkoleniowej: min. 3 osoby*/ max 6 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 200 EUR

* Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla mniejszej liczby osób. Cena wówczas ustalana jest indywidualnie.
 

Zapytaj o szkolenie

 
Masz pytania dotyczące tego szkolenia lub potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skontaktuj się z nami!

 

Aleksandra Wrotkowska
Manager ds. szkoleń

+48 504 565 818
awrotkowska@premiumsolutions.pl

 
Wypełnij formularz:

  Imię i nazwisko*

  Nazwa firmy*

  Telefon*

  Adres email*

  Treść wiadomości:

  * pola wymagane