SOLIDWORKS – Konstrukcje spawane

Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy w zakresie korzystania z narzędzi konstrukcji spawanych oraz ich zaawansowanych opcji i ustawień. Nauka podstawowych umiejętności. Efektywne poruszanie się w środowisku wieloobiektowym oraz w złożeniach SOLIDWORKS.

Program:

 • Tworzenie profili konstrukcji spawanych
 • Dodawanie członów konstrukcyjnych. Ustawianie parametrów członów konstrukcyjnych:
  • położenie profilu
  • zakończenie narożnika
 • Tworzenie rysunków elementów konstrukcji ciętych. Lista elementów ciętych. Odnośniki.
 • Wykorzystanie operacji charakterystycznych dla tworzonych elementów konstrukcji spawanych
  • przytnij/wydłuż
  • zamknięcie końca
  • wzmocnienie
 • Dodawanie spoin
 • Szkic 3D

Wymagania wstępne:

 • ukończone szkolenie (lub wiedza praktyczna): „SOLIDWORKS – Podstawy”, „SOLIDWORKS – Dokumentacja 2D”

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Liczba uczestników: 4-6 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Przygotowanie do certyfikatów: Weldments Professional
Cena / 1 osoba: 200 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń

Dorota Wołodkiewicz – Manager ds. szkoleń