SOLIDWORKS Plastics Advanced – Analiza chłodzenia i odkształceń wypraski

Cel szkolenia:
Nauka i wykorzystanie oprogramowania SOLIDWORKS Plastics Premium do symulacji procesu chłodzenia i odkształcenia wypraski. Szkolenie przeznaczone dla Użytkowników SOLIDWORKS PLASTICS Premium.

Program:

  • Analiza deformacji ­ warunki brzegowe, wyniki
  • Analiza chłodzenia ­ warunki brzegowe, wyniki
  • Tworzenie kanałów chłodzących oraz formy do procesu symulacji
  • Analiza defektów siatki

Wymagania wstępne:

  • znajomość obsługi programu SOLIDWORKS Plastics

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Liczba uczestników: 4-6 osób
W cenie szkolenia:
  • przerwy kawowe i obiad
  • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 200 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń

Dorota Wołodkiewicz – Manager ds. szkoleń