SOLIDWORKS – Projektowanie form

Cel szkolenia:
Zapoznanie z narzędziami dostępnymi w oprogramowaniu SOLIDWORKS do parametrycznego projektowania form, a także tworzenia asocjatywnej dokumentacji technicznej.

Program:

 • Zrozumienie projektowania form w środowisku SOLIDWORKS
 • Naprawa i edycja importowanej geometrii
 • Podstawowe narzędzia do projektowania form (analiza pochylenia, linia neutralna, powierzchnie neutralne
  i zamknięcia stykowe)
 • Rdzenie boczne i wypychacze
 • Tworzenie oprzyrządowania formy
 • Tworzenie form z wykorzystaniem modelowania powierzchniowego
 • Alternatywne metody tworzenia form wtryskowych
 • Wykorzystywanie operacji z biblioteki przy tworzeniu form
 • Budowa kompletnej formy

Wymagania wstępne:

 • doświadczenia w zakresie projektowania części oraz złożeń
 • doświadczenia w zakresie pracy z powierzchniami

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin
Liczba uczestników: 4-6 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiadowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Przygotowanie do certyfikatów: Mold Tools Professional
Cena / 1 osoba: 400 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń

Dorota Wołodkiewicz – Manager ds. szkoleń