SOLIDWORKS Visualize – Standard

Cel szkolenia:
Zapoznanie Użytkowników z podstawowymi technikami wykonywania fotorealistycznych renderingów.
Program:

 • Importowanie plików do SOLIDWORKS Visualize i funkcja aktualizacji na żywo „CAD Live-Update
 • Interfejs użytkownika SOLIDWORKS Visualize
 • 5-etapowy proces importowania, malowania, stosowania oświetlenia, dostosowywania i fotografowania danych 3D za pomocą Trybu gładkiego
 • Tworzenie grup, dzielenie części, korzystanie z opcji podglądu, dodawanie wypalonego oświetlenia do projektu
 • Tworzenie i dostosowywanie wyglądów – od zera albo z użyciem biblioteki Visualize w chmurze
 • Mapowanie tekstur i dodawanie kalkomanii
 • Zarządzanie środowiskiem, oświetleniem i płytami tylnymi
 • Dodawanie i dostosowywanie obrazów HDR
 • Filtry kamery, Poświata, Głębia ostrości, renderowanie obszarów

Wymagania wstępne:

 • ukończone Lekcje na mysolidworks.com
 • podstawowa znajomość systemu operacyjnego Windows™

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Liczba uczestników: 4-6 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 200 EUR

 
Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń

Dorota Wołodkiewicz – Manager ds. szkoleń