Funkcje związane ze stabilnością

Dodawanie ścieżek narzędzia w obszarach przeciążenia

Ochrona przed łamaniem narzędzi & niską jakością
Obszar przeciążenia może spowodować złamanie narzędzia, niską jakość obróbki oraz podcięcia. NCBrain potrafi rozwiązać te problemy dzięki samotworzącej się ścieżce narzędzia w obszarach silnego obciążenia narzędzia.


Najlepsze informacje o długości narzędzia

Zoptymalizowana kontrola narzędzia
Odpowiednio do długości narzędzia mogą podczas obróbki zdarzać się małe lub średnie kolizje. NCBrain już po 1 symulacji pokazuje informacje o optymalnej długości narzędzia. Obróbka może więc być wykonana szybko i bezpiecznie.


Podział długości narzędzia

Obszary krótkiej i długiej długości dla bezpiecznego frezowania
Z powodu małych i głębokich obszarów często występuje nieefektywne frezowanie. NCBrain dzieli takie dane NC w zależności od średnicy i długości narzędzia frezującego. Powoduje to, że frezowanie staje się bardziej efektywne i odpowiednie.


Ochrona przed kolizjami

Tworzenie pochyłych wejść
NCBrain kontroluje i zapobiega kolizją narzędzia z materiałem. NCBrain automatycznie zamienia proste wejście narzędzia w materiał na wejście pochyłe.


Uwydatnianie 3D

Gładka obróbka w narożach
Naroża są bardzo wrażliwymi obszarami. NCBrain tworzy w narożach 3D różnego rodzaju dodatkowe ścieżki narzędzia. Gwarantuje to znacznie bardziej stabilną i gładką obróbkę.


Zapobieganie kolizji z uchwytami

Unikanie kolizji z uchwytami i mocowaniem
Dzięki zdefiniowaniu położenia zacisków/uchwytów, dopasowane zostają ścieżki narzędzia dla ruchów szybkich G0 tak, aby uniknąć kolizji ze zdefiniowanymi uchwytami.