Regulamin szkoleń Premium Solutions Polska

1. Miejsca szkoleń
Szkolenia prowadzone są w Centrach Szkoleniowych Premium Solutions Polska w Warszawie, Wrocławiu, Nowej Soli oraz Obornikach k/Poznania. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta. Cena szkolenia wzrasta wówczas o koszty delegacji Instruktora (dojazdu i noclegu).

2. Godziny szkoleń
Szkolenia organizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub 9-17. Istnieje możliwość organizacji szkoleń w weekend – według indywidualnych ustaleń.

3. Wielkość grup
Szkolenia przeprowadzane są w grupach min. 3-osobowych, max. 6-osobowych. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla mniejszej liczby osób, jednak cena wówczas ustalana jest indywidualnie.

4. Koszt szkolenia
Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: materiały szkoleniowe, catering (przerwy kawowe, obiad), certyfikat ukończenia szkolenia.
Cena szkolenia online obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

5. Rezygnacja
Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Powiadomienie w późniejszym terminie powoduje utratę wykupionego szkolenia lub w przypadku nieopłaconego szkolenia odpłatność 50% wartości szkolenia.

6. Odwołanie szkolenia
Premium Solutions Polska zastrzega możliwość odwołania szkolenia na 3 dni robocze przed ustalonym terminem, w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników.

7. Płatności
Odpłatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przed kursem. Istnieje możliwość realizacji zakupionego szkolenia w terminie 1 roku od daty zakupu.

8. Reklamacje
W przypadku uwag dotyczących szkolenia dostępny jest formularz reklamacyjny na stronie internetowej Premium Solutions Polska oraz u prowadzącego szkolenie.

 
Data zatwierdzenia regulaminu: 30.01.2022