Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dofinansowanie nawet do 100% na szkolenia dla Ciebie oraz Twoich pracowników

 
Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2021 roku KFS przeznaczył na ten cel ponad 250 mln złotych.
 
KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O ŚRODKI Z KFS?
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala pracodawcom na otrzymanie dofinansowania na działania związane z podwyższaniem kompetencji swoich pracowników. O dofinansowanie szkolenia z KFS mogą ubiegać się firmy, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę (nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracownika).
 
NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?
 
Środki z KFS można przeznaczyć na sfinansowanie kursów czy studiów podyplomowych podejmowanych przez siebie i swoich pracowników, w tym na wszystkie szkolenia oraz egzaminy certyfikacyjne z oferty Premium Solutions Polska. Kwotą dofinansowania objęte są również badania lekarskie i psychologiczne oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Sprawdź szczegółowe informacje o priorytetach wydatkowania >> Dokument PDF
 
JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?
 
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający maksymalnie 10 osób) mogą uzyskać 100% finansowania szkoleń. Dla średnich i dużych przedsiębiorstw dofinansowanie na szkolenia sięga 80%. W każdym przypadku kwota dofinansowania na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia pracownika w danym roku.
 
Wniosek o przyznanie środków z KFS należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.Nie wiesz jak starać się o dofinansowanie na szkolenia z KFS?

Skontaktuj się z nami!

  
Aleksandra Wrotkowska
Manager ds. szkoleń