×

Rozwiązania chmurowe

Oprogramowanie

Poznaj platformę 3DEXPERIENCE wraz z szeregiem aplikacji w chmurze – kompleksowe środowisko współpracy oraz wymiany informacji między uczestnikami procesu projektowania i produkcji.

Cloud & SaaS

Platforma 3DEXPERIENCE Cloud i przyjęty model SaaS umożliwia producentom zapewnienie bezproblemowej współpracy w całym przedsiębiorstwie oraz dostęp do najnowszych funkcji. Platforma jest skalowalna i stale aktualizowana, aby umożliwić najbardziej konkurencyjny rozwój produktów.

PLM 3DEXPERIENCE

PLM 3DEXPERIENCE to portfolio połączonych, wydajnych i opartych na współpracy rozwiązań do zarządzania cyklem życia produktów na platformie 3DEXPERIENCE. Umożliwia zespołowi współpracę oraz udostępnianie projektów i danych SOLIDWORKS 3D w chmurze, bez konieczności inwestowania w dodatkowe produkty czy infrastrukturę IT.

Zabezpieczenie danych na platformie 3DEXPERIENCE

Dassault Systèmes realizując politykę 'SECURITY IN DEPTH’ stawia bezpieczeństwo w centrum rozwoju i wdrażania internetowej platformy 3DEXPERINCE, aby zapewnić użytkownikom pełną kontrolę nad ochroną danych. Kompleksowe zabezpieczenia platformy, aplikacji oraz infrastruktury 3DEXPERIENCE gwarantują zgodność z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi dla systemów typu SaaS.

Platforma 3DEXPERIENCE

Portfolio 3DEXPERIENCE WORKS łączy łatwość obsługi SOLIDWORKS z najlepszymi w swojej klasie aplikacjami płynnie zintegrowanymi w całość z platformą 3DEXPERIENCE, aby pomóc Ci wdrażać innowacje i przyspieszyć każdy aspekt procesu opracowywania produktu. Portfolio zapewnia bezpieczne udostępnianie danych i współpracę z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu, pozwalając na zwiększenie możliwości opracowywania produktu i szybsze rozwiązywanie nowych problemów. Wszechstronne portfolio produktów uzupełnia przedstawione rozwiązania 3DEXPERIENCE WORKS.

Projektowanie i inżynieria

Mechaniczny

Przyspiesz swój proces projektowania. Inżynierowie mechanicy i projektanci wyposażeni w role 3DEXPERIENCE WORKS mogą tworzyć i dzielić się projektami szybko i łatwo, pozwalając kluczowym uczestnikom projektu na przekazanie informacji zwrotnej na wczesnym etapie rozwoju produktu. Wszystkie dane projektowe są bezpiecznie przechowywane w chmurze, dzięki czemu mogą być dostępne, przeglądane i zatwierdzane w dowolnym miejscu i czasie.

DOSTĘPNE ROLE:

 • 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
 • 3DEXPERIENCE DraftSight
 • 3D Creator
 • 3D Mold Creator
 • 3D SheetMetal Creator
 • 3D Structure Creator
 • 3D Tolerancing & Annotation Designer
 • Drafter
 • Function Driven Generative Designer
 • Mechanical Designer
 • Mold & Tooling Designer
 • Product Document Creator

Kształtowanie i stylizacja

Szybkie i łatwe projektowanie organicznych kształtów 3D z wykorzystaniem modelowania metodą podziału. Narzędzia do projektowania generatywnego pozwalają na odkrywanie i generowanie wzorów stylizacji i kształtów inspirowanych naturą. Twórz i doświadczaj swojego projektu w naturalnych rozmiarach dzięki wizualizacji stereoskopowej i współpracuj ze swoim zespołem, aby wspólnie badać i podejmować decyzje projektowe w czasie rzeczywistym. Udostępniaj w czasie rzeczywistym wysokiej klasy, interaktywne i fotorealistyczne wizualizacje dzięki narzędziu do renderowania dla niespecjalistów, aby zobaczyć produkt w realnych scenariuszach.

DOSTĘPNE ROLE:

 • 3D Pattern Shape Creator
 • 3D Sculptor
 • Creative Designer
 • Immersive Collaboration Experience
 • Virtual Reality Reviewer
 • Visual Experience Designer

Systemy wyposażenia

Popraw jakość systemów elektrycznych i hydraulicznych, skróć czas projektowania i zmniejsz koszty materiałów poprzez optymalizację projektu fizycznego w kontekście całego produktu.

Dla płynów:
Projektuj i optymalizuj fizyczny system zarówno dla sztywnych, jak i elastycznych rur / przewodów oraz HVflC od podstawowej definicji trasowania do szczegółowego projektu. Skorzystaj z możliwości projektowania opartego na specyfikacji i automatycznego rozmieszczania części, aby zapewnić zgodność ze standardami.

Dla elektryki:
Synchronizuj schematy elektryczne z projektami 3D, aby poprawić jakość i spójność systemów elektrycznych. Projektuj i optymalizuj wiązki wiązek przewodów elektrycznych 3D i kolejki kablowe dokładnie w kontekście pełnego produktu.

DOSTĘPNE ROLE:

 • Electrical 3D Systems Designer
 • Fluid 3D Systems Designer

Symulacje i obliczania

Strukturalne

Wszechstronny zestaw rozwiązań do analizy strukturalnej ułatwiający podejmowanie decyzji projektowych oraz zwiększający wydajność i jakość produktu. Ocena właściwości strukturalnych produktów w szerokim zakresie warunków obciążenia przy użyciu symulacji. Zapewnia unikalny proces projektowania w 3D EXPERIENCE z dostępem do solidnej technologii symulacji w intuicyjnym interfejsie. Daje szereg możliwości, od prostej analizy liniowej pojedynczego komponentu do pełnej symulacji całego złożenia z kontaktem i innymi nieliniowościami.

DOSTĘPNE ROLE:

 • Durability Performance Engineer
 • Durability and Mechanics Engineer
 • Structural Designer
 • Structural Engineer
 • Structural Mechanics Engineer
 • Structural Performance Engineer

Formowanie wtryskowe

Weryfikuj i optymalizuj projekty części formowanych wtryskowo na wczesnym etapie procesu rozwoju produktu. Wirtualna ocena możliwości produkcyjnych i jakości projektów części formowanych wtryskowo i oprzyrządowania. Wykorzystaj łatwą w użyciu symulację, aby skrócić czas i obniżyć koszty. Jedna aplikacja spełnia wymagania wielu branż, materiałów i procesów roboczych. Ocena skuteczności projektów układów chłodzenia formy w celu uzyskania właściwych informacji technicznych we właściwym czasie.

DOSTĘPNE ROLE:

 • Plastics Injection Engineer

Dynamika płynów

Wykonuj symulacje przepływu płynów i wymiany ciepła, aby poprawić jakość i uniknąć problemów produkcyjnych. Zbadaj przepływ płynów i charakterystykę termiczną produktów, aby przyspieszać ich rozwój. Oprogramowanie dostarcza unikalny sposób pracy inżynierskiej w 3DEXPERIENCE w ramach intuicyjnego interfejsu. Zapewnia szeroki zakres możliwości dla łatwego przewidywania przepływu w stanie ustalonym i długich okresów przejściowych oraz zachowania termicznego produktów. W pełni zintegrowane i współpracujące środowisko multidyscyplinarne.

DOSTĘPNE ROLE:

 • Fluid Dynamics Engineer

Elektromagnetyzm

Wszechstronny zestaw rozwiązań do analizy elektromagnetycznej, ułatwiających podejmowanie decyzji projektowych i poprawiających wydajność i jakość produktu. Przeprowadzaj symulacje elektromagnetyczne, w tym optymalizację anten, komponentów mikrofalowych i urządzeń elektromechanicznych, aby skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek. Symuluj skutki ekspozycji ludzkiego ciała na pola elektromagnetyczne i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń elektronicznych, aby zapewnić, że za pierwszym razem przejdą wszystkie testy certyfikacyjne wymagane przez przepisy i normy branżowe.

DOSTĘPNE ROLE:

 • Electromagnetics Engineer

Ocena symulacji

Ułatwianie wspólnego podejmowania decyzji w całej organizacji poprzez 3DDashboard do przeglądania, porównywania i dokonywania kompromisów pomiędzy alternatywami projektowymi. Przyspieszenie wyboru najlepszego projektu poprzez porównanie metryk wydajnościowych w różnych wariantach projektowych; tworzenie rankingów projektów w oparciu o wymagania przy użyciu metod wielokryterialnego podejmowania decyzji. Wizualizacja danych symulacyjnych w 3D Dashboard dla interaktywnego przetwarzania końcowego.

DOSTĘPNE ROLE:

 • Simulation Collaborator

Wytwarzanie i produkcja

Obróbka skrawaniem

Pomaga programistom NC planować oraz optymalizować ich działania związane z obróbką. Dzięki ścisłej integracji symulacji maszyny z definicją ścieżki narzędzia programiści NC mogą identyfikować i rozwiązywać problemy na wcześniejszych etapach poziomu programowania NC. Łącząc wiedzę inżynierską oraz produkcyjną w kontekście symulacji maszyny, moduły platformy 3DEX pozwalają zwiększyć wydajność obróbki, zmniejszyć ilość odpadów i przeróbek, a także skrócić cały proces produkcyjny.

DOSTĘPNE ROLE:

 • NC Mill-Turn Machine Programmer
 • NC Milling Machine Programmer
 • NC Mold & Die Programmer
 • NC Prismatic & Mill-Turn Machine Programmer
 • NC Prismatic Machine Programmer
 • NC Shop Floor Programmer

Inżynieria procesowa

Inżynieria procesowa pomaga tworzyć i optymalizować systemy produkcyjne typu build-to-order i lean production. Inżynierowie produkcji i kierownicy projektów mogą przyspieszyć planowanie wprowadzania nowych produktów i wariantów, zredukować liczbę fizycznych prototypów produktów i zasobów dzięki symulacji 4D, a także zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni i zasobów w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa fabryki. Poprzez platformę 3DEXPERIENCE, dostarczane jest przełomowe doświadczenie użytkownika w planowaniu procesów. Role pomagają użytkownikom symulować, weryfikować oraz efektywnie planować kluczowe możliwości produkcyjne dla wszystkich gałęzi przemysłu i zasobów.

DOSTĘPNE ROLE:

 • Manufacturing Items Engineer

Współpraca operacyjna

Kamień węgielny wizji 3DEXPERIENCE Operations, który umożliwia wspólne porozumienie dla wszystkich zaangażowanych stron. Współpraca operacyjna udostępnia kompleksowy, oparty na modelach i danych cyfrowy szkielet, który przełamuje bariery pomiędzy różnymi użytkownikami funkcjonalnymi z inżynierii, operacji i łańcucha dostaw. Zapewnia to wspólny, aktualny obraz przedsiębiorstwa produkcyjnego, który ułatwia rozwiązywanie problemów i umożliwia skuteczną analizę przyczyn źródłowych. Poprzez cyfrowe połączenie tych użytkowników, firmy mogą uzyskać wgląd, kontrolę oraz synchronizację w całym przedsiębiorstwie.

DOSTĘPNE ROLE:

 • Lean Team Player

Sprzedaż i marketing

Tworzenie wartości marketingowej

Twórz wszystkie istotne aktywa marketingowe w chmurze na dowolnym urządzeniu w dowolnym czasie! Z usprawnionym doświadczeniem użytkownika, opracowuj fotorealistyczne treści marketingowe na wczesnym etapie cyklu rozwoju produktu i pozwól na wizualizację produktu zanim zostanie fizycznie wyprodukowany. W połączeniu z możliwościami współpracy platformy 3DEXPERIENCE możesz zapewnić, że treści marketingowe pozostają w zgodzie z innymi działaniami zaangażowanych stron projektu i korzystają z 3D jako uniwersalnego języka komunikacji produktu.

DOSTĘPNE ROLE:

 • 3D Render
 • 3D Render Large Pack
 • Product Communicator

Zarządzanie

Planowanie

Upewnij się, że robisz właściwe rzeczy we właściwym czasie dzięki wykonalnym planom przygotowanym za pomocą kompleksowego planowania projektów. Dzięki wnikliwemu podejmowaniu decyzji można nadawać priorytety projektom, a także poprawiać produktywność oraz zwiększać wydajność poprzez optymalizację procesu planowania w celu promowania współpracy i utrzymywania łączności z partnerami za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Automatycznie agreguj, przetwarzaj i wyświetlaj graficznie informacje rynkowe w celu wsparcia decyzji biznesowych. Przeciągaj i upuszczaj produkty do powiązanych zadań projektowych, aby były szybko dostępne. Identyfikuj krytyczne aspekty projektów poprzez wgląd w czasie rzeczywistym w celu terminowego zakończenia projektu.

DOSTĘPNE ROLE:

 • Project Planner
 • Social Business Analyst
 • Social Business Explorer

Współpraca

Optymalizacja innowacji i udostępniania dzięki sprawnej interdyscyplinarnej współpracy w czasie rzeczywistym. Usprawnij podejmowanie decyzji dzięki powszechnemu dostępowi do bieżących informacji biznesowych i wprowadzaj innowacje z większą pewnością siebie, angażując konsumentów i klientów na wczesnym etapie procesu tworzenia koncepcji. Uwzględnij wartościowe opinie z całej sieci wartości przy minimalnym wysiłku. Połącz wszystkie funkcje biznesowe z definicją produktu opartą na modelu. Eksploruj, rozwijaj i rozwijaj produkty 3D z mocą 3DEXPERIENCE Twin. Zwiększ produktywność i zminimalizuj ryzyko błędów poprzez udostępnienie ujednoliconych informacji o produkcie wszystkim zainteresowanym, w dowolnym miejscu i czasie.

DOSTĘPNE ROLE:

 • Collaborative Business Innovator
 • Collaborative Industry Innovator

Zaopatrzenie i standaryzacja

Usprawnij proces standaryzacji, wzmocnij swoją strategię zaopatrzenia i zapewnij swoim projektantom dostęp do aktualnych katalogów komponentów standardowych. Bezproblemowe wyszukiwanie komponentów wśród własnych zasobów i 50 milionów części od dostawców zewnętrznych. Usprawnij proces wprowadzania nowych części poprzez redukcję duplikatów i popraw doświadczenia użytkowników. Wzmocnij strategię sourcingu dzięki szybkiej identyfikacji alternatywnych lub podwójnych dostawców dzięki wyszukiwaniu podobieństw komponentów.

DOSTĘPNE ROLE:

 • Classification Intelligence Analyst
 • PartSupply Optimized Components Consumer
 • PartSupply Standard Components Manager
 • Standardization Intelligence Analyst

Opracowania i udostępnianie

Kompletne środowisko współpracy dla rozwoju produktu w zakresie projektowania, inżynierii i wydawania produktów. Korzystaj z bezpiecznej współpracy wielobranżowej w rozproszonych zespołach projektowych przy użyciu oprogramowania CATIA V5, SOLIDWORKS, DraftSight i wielu innych aplikacji do tworzenia projektów mechanicznych i elektronicznych. Twórz i edytuj duże struktury produktów bezpośrednio w przeglądarce bez potrzeby korzystania z narzędzi CAD. Połącz 3DEXPERIENCE z innymi rozwiązaniami informatycznymi, z których korzysta Twoja firma.

DOSTĘPNE ROLE:

 • 3D Product Architect
 • Change Manager
 • Multiscale Twin High Definition Navigation Pack
 • Collaborative Designer for SOLIDWORKS
 • Collaborative Designer for NX
 • Collaborative Designer for Altium Designer
 • Collaborative Designer for AutoCAD
 • Collaborative Designer for CATIA V5
 • Collaborative Designer for Creo Parametric
 • Collaborative Designer for DraftSight
 • Collaborative Designer for Inventor
 • Collaborative Designer for Solid Edge
 • Enterprise Integration Architect
 • Enterprise IP Integration Manager
 • Product Release Engineer

Zapytaj o produkt

ZAPYTAJ
O PRODUKT