Definiowanie generowania pliku XML w trakcie przejścia między stanami

Opublikowano przez . Brak kategorii

Po zdefiniowaniu zestawu aliasów i reguły eksportu, musimy zdefiniować, w jakim momencie odbywać się będzie generowanie plików XML. Aby to zrobić musimy określić, gdzie w trakcie obiegu dokumentów będzie się to odbywać, poprzez dodanie właściwej akcji w trakcie przejścia pomiędzy dwoma stanami w toku prac (Workflow): Otwieramy narzędzie Administracja i wybieramy zakładkę „Cykle toku prac”:… Więcej

Definiowanie Reguły Eksportu w PDM Professional

Opublikowano przez . Brak kategorii

Kolejnym krokiem w wygenerowaniu plików XML jest stworzenie reguły eksportu z ewentualnym uwzględnieniem wcześniej utworzonego mapowania zmiennych: Otwieramy narzędzie „Administracja SOLIDWORKS PDM” i rozwijamy pole „Import/eksport danych”: Klikamy prawym klawiszem i wybieramy „Nowa reguła eksportu…”: Możemy też otworzyć wcześniej zdefiniowaną regułę eksportu: W oknie „Reguła eksportu” musimy zdefiniować wszystkie pola, z uwzględnieniem folderu wyjściowego, nazwy… Więcej

Definiowanie zestawów aliasów zmiennej

Opublikowano przez . Brak kategorii

SOLIDWORKS PDM Professional umożliwia wymianę danych z systemami ERP, przy użyciu uniwersalnego formatu XML (Extensible Markup Language). Pierwszym krokiem w wygenerowaniu pliku XML jest stworzenie zestawu mapowania zmiennej, co związane jest z innym nazewnictwem zmiennych w systemie PDM i ERP. Aby utworzyć zestaw aliasów, musimy sprawdzić jak nazywają się zmienne w systemie PDM: I porównać… Więcej