Tworzenie list w PDM Professional, część 1.

Opublikowano przez . Brak kategorii

Aby skorzystać z listy, należy przejść do edytora kart. Po wybraniu formantu obsługującego listy (listy / pola kombi), możemy od razu przystąpić do konfiguracji:   Rozpocznijmy od powiązania formantu ze zmienną, w naszym przypadku będzie to zmienna Library   Odpowiednia zmienna pojawi się również w polu kombi:   Po wybraniu zmiennej, wybierzmy, jakimi wartościami chcemy… Więcej

Rozgałęzianie i scalanie SOLIDWORKS PDM

Opublikowano przez . Brak kategorii

Rozgałęzienia Pierwszą częścią tego procesu jest Rozgałęzienie. Rozgałęzianie tworzy kopie źródła w taki sam sposób, jak Kopiuj drzewo. Utrzymując historię wprowadzonych zmian, gałęzie mogą później zostać połączone ze swoim źródłem. Tworzenie gałęzi odnajdziemy w górnej zakładce Narzędzia, podobnie jak Kopiuj drzewo i Przenieś drzewo.     Po wybraniu opcji Umieść w gałęzi pojawi się poniższe… Więcej

Dziewięć kryteriów wyboru systemu 3D CAD

Opublikowano przez . Brak kategorii

Systemy 3D są coraz częściej wykorzystywane do projektowania zakładów i systemów produkcyjnych w przemyśle przetwórczym. Rozwój technologii druku 3D sprawił, że coraz większa liczba nowych projektantów korzysta z oprogramowania 3D CAD. Chociaż niektóre zadania zawsze będą wykonywane przy pomocy oprogramowania 2D CAD, liczba użytkowników, którzy kupują oprogramowanie 3D CAD po raz pierwszy, ciągle rośnie. Niektórzy… Więcej

Integracja globalnej firmy z branży budowlanej, energetycznej i biopaliwowej z pomocą Rozwiązań SOLIDWORKS

Opublikowano przez . Brak kategorii

Wyzwanie: Zintegrowanie globalnego przedsiębiorstwa z oddziałami w 20 krajach w celu lepszego wykorzystania bogatej bazy wiedzy pracowników oraz obniżenia kosztów produkcji. Rozwiązanie: Ustandaryzowanie procesów z wykorzystaniem zintegrowanych rozwiązań CAD/CAE/PDM firmy SOLIDWORKS w celu lepszej obsługi poszczególnych aspektów działalności i danych projektowych. Korzyści: Skrócenie cykli opracowywania produktów o 15 procent Zwiększenie innowacyjności Obniżenie kosztów materiału Zintegrowanie… Więcej

Przyspieszenia opracowywania wyrobów formowanych wtryskowo dzięki rozwiązaniom SOLIDWORKS.

Opublikowano przez . Brak kategorii

Wyzwanie: Skrócenie czasu cyklu, ograniczenie korzystania z usług zewnętrznych doradców i obniżenie kosztów budowy prototypów związanych z opracowywaniem i produkcją coraz bardziej skomplikowanych wyrobów formowanych wtryskowo. Rozwiązanie: Wdrożenie oprogramowania do projektowania i analiz (SOLIDWORKS Premium), do symulacji i analiz formowania wtryskowego (SOLIDWORKS Plastics) oraz do zarządzania danymi produktów (SOLIDWORKS PDM Professional). Zalety: • Przewidywana oszczędność czasu na poziomie 12–15 tygodni w… Więcej

Automatyzacja procesu projektowania urządzeń do wymiany okładzin w kruszarkach.

Opublikowano przez . Brak kategorii

  Wyzwanie: Zautomatyzowanie i przyspieszenie procesów projektowania oraz produkcji urządzeń do wymiany okładzin w kruszarkach oraz powiązanego sprzętu, obejmujących duże złożenia (do 6000 części), w celu skrócenia czasu realizacji zamówienia i zwiększenia wydajności. Rozwiązanie: Wdrożenie oprogramowania projektowego SOLIDWORKS, projektowego i analitycznego SOLIDWORKS Premium, narzędzi analitycznych SOLIDWORKS Simulation oraz SOLIDWORKS Simulation Professional, aplikacji do zarządzania danymi produktów SOLIDWORKS Enterprise PDM, rozwiązania do projektowania systemów elektrycznych… Więcej

Product Data Management – Zarządzanie danymi produktu.

Opublikowano przez . Brak kategorii

Product Data Management – Zarządzanie danymi produktu.   Pod pewnym względem firmy możemy podzielić na dwie grupy. Podobnie jak w przypadku tworzenia kopii zapasowych – jedni je robią, drudzy dopiero będą. Nie chcę w tym miejscu wymieniać wielu zalet używania oprogramowania SolidWorks PDM Professional. Zamiast tego, namawiam wszystkich do uczciwego zadania sobie poniższych pytań:  … Więcej

SOLIDWORKS PDM Beta

Opublikowano przez . Brak kategorii

Zarówno maszyny klienckie, jak i komponenty serwera muszą być zgodne co do wersji Service Pack, w przeciwnym razie otrzymamy komunikat o niezgodnej wersji: W przypadku gdy zaktualizujemy oprogramowanie Serwera do wersji 2017 i następnie zaktualizujemy bazy do wersji 2017, korzystając z Kreatora uaktualniania bazy danych SOLIDWORKS PDM: nie będziemy mogli ani wrócić do wersji 2016… Więcej

W jaki sposób znaleźć plik w archiwum PDM?

Opublikowano przez . Brak kategorii

W SOLIDWORKS PDM każdy plik jest identyfikowany nie po nazwie pliku ani po jego położeniu, ale na podstawie indeksu w bazie danych:   W tym przypadku chcemy odnaleźć plik NEW ROD END.SLDPRT:   Z ostatniej kolumny odczytujemy identyfikator: 12878 Następnie musimy przekonwertować wartość dwójkową 12878 na szesnastkową:   Kolejnym krokiem będzie odnalezienie folderu o nazwie… Więcej