Tradycyjnie podczas trwania konferencji SWW 2018 zaprezentowana została kolejna wersja oprogramowania – SOLIDWORKS 2019.

 
Zapowiedzi nowości SOLIDWORKS WORLD 2018

Tradycyjnie podczas trwania konferencji zaprezentowany został SOLIDWORKS 2019, a także lista nowości, na którą głosowali sami użytkownicy SW – będą wdrożone w kolejnej wersji SOLIDWORKS 2019.
 
Udoskonalenia w zapisie złożenia jako część wieloobiektowa

 • Usuwanie wewnętrznych komponentów, używając paska przewijania.
 • Możliwość określenia objętości zaznaczenia (bounding box),aby uwzględnić lub wykluczyć poszczególne komponenty.
 • Możliwość wyłączenia elementów toolbox jednym kliknięciem.
 • Właściwości masy ze złożenia mogą być przeniesione do części.
 • Ustawienie mogą być zapisane w opcjach systemu.

 

 

 
Wykrywanie przenikania w częściach wieloobiektowych

 • Zasada działania podobna do złożenia.
 • Działa również w konstrukcjach spawanych.

Udoskonalony interfejs odniesień zewnętrznych

 • Możliwość przerywania / blokowania odniesień zewnętrznych w wybranych operacjach, a nie jak to było poprzednio dla całej części.
 • Możliwość wyizolowania komponentów z zewnętrznymi odniesieniami.
 • Możliwość przerwania / blokowania zewnętrznych odniesień z użyciem narzędzia wizualizacji dynamicznych odniesień.
 • DeNoiser w SOLIDWORKS Visualize

  • Zbudowany oparciu o NVIDIA AI technology.
  • SOLIDWORKS Visualize wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy sceny, znajdowania i usuwania szumu.
  • Dziesięciokrotny wzrost wydajności przy renderingu.

  Tworzenie faktury 3D na podstawie tekstury

  • Geometria faktury jest tworzona na podstawie odsunięcia siatki od istniejącej bryły.
  • Mapowanie wysokości jest uzależnione od odcieni szarości tekstury.
  • Ustawienia dla rozmiaru, kąta położenia i możliwość zmiany kierunku wypukłości.

  Częściowe sfazowanie / zaokrąglenie

  • Używa istniejącego narzędzia sfazowanie / zaokrąglenie.
  • Możliwość definiowania odstępów: odległość, procent, odniesienie.

  Microsoft Surface Dial

 • Obsługa Microsoft Surface Dial: przesuwanie, powiększanie, obracanie
 • Nowości w trybie dotykowym

 • Automatyczna konwersja ręcznego szkicu na splajn.
 • Możliwość korekty splajnu za pomocą uchwytów.
 • Rozpoznawanie ręcznie naszkicowanych szczelin i automatyczna konwersja.

  Komentarze, notatki 3D

 • Możliwość zapisania odręcznych notatek z modelem.
 • Virtual Reality (VR) w SOLIDWORKS 2019

 • Wsparcie Virtual Reality (VR) w SOLIDWORKS eDrawings.
 • Badanie topologii

 • Naprężenia.
 • Współczynnik bezpieczeństwa.
 • Częstotliwość.
 • Krojenie siatek

  • Szkice tworzone na przecięciu siatki i modelu.
  • Dokładne lub przybliżone szkice.
  • Grupowanie szkiców wyników w folderze w drzewie operacji.

  Grupowanie wiązań przez status

  • Błędy.
  • Wygaszenie.
  • Nieaktywne.
  • Rozwiązane.
  • Przedefiniowane.

  Podgląd komponentu

  • Wielokrotne komponenty.
  • Zsynchronizowany widok rotacji.
  • Wiązanie komponentu.

  Automatyczne blokowanie obrotu w wiązaniach koncentrycznych dla elementów z Toolbox

  Operacja defeature w złożeniach

  • Upraszczanie złożeń.
  • Precyzyjna kontrola.
  • Świetny do rysunków schematycznych.
  • Świetny do ochrony własności intelektualnej.

  Zobacz również: