Ten wpis dotyczy całego procesu aktualizacji SOLIDWORKS Electrical Schematic. Program ten może być częścią pełnej lub samodzielnej instalacji SOLIDWORKS. Może również zostać zainstalowany jako serwer/klient w środowisku pracy.

Przed aktualizacją SOLIDWORKS Electrical
Musisz wykonać kopię zapasową swojej pracy. Ten proces jest dość łatwy i prosty. Stanowi również gwarancję niezawodności na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.

Z menu Plik SOLIDWORKS Electrical Schematic przejdź do Archiwizuj Środowisko.
 

 
Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej.
 

 
Ekran wyboru to miejsce, gdzie możesz wybrać elementy, które chcesz archiwizować. Zaleca się tworzenie kopii zapasowych projektów i dowolnych dostosowanych bibliotek.
 

 
Otóż to. W zależności od wielkości projektów i bibliotek funkcja archiwizacji będzie działać, aby skompresować wszystko w jednym pliku. Upewnij się, że przechowujesz ten plik w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu.

Podczas aktualizacji SOLIDWORKS
Podobnie jak w przypadku normalnego procesu aktualizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż do ekranu podsumowania.
 

 
Na ekranie ustawień opcji elektrycznych przejdź do sekcji SQL Server i upewnij się, że:
• Użyłeś istniejącej bazy danych SQL Server
• Połączyłeś się za pomocą uwierzytelniania SQL
• Nazwa Użytkownika = sa
• Hasło Użytkownika „tew” = SQLpwd4ew (jeśli nie zostanie zmienione podczas pierwszej instalacji)
 

 
Na koniec postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces aktualizacji.

Mam nadzieję, że spodoba się Tobie nowe uaktualnienie SOLIDWORKS Electrical. Obserwuj naszego bloga, aby uzyskać więcej porad i wskazówek.
 
 

Zobacz również: