Handlowiec/ Specjalista ds. obsługi klienta

Miejsce pracy: Wrocław
 

Wyzwania, które na Ciebie czekają:

 • telefoniczna sprzedaż, praca na powierzonym obszarze działania
 • analiza potrzeb klientów
 • sporządzanie ofert szkoleniowych i propozycji handlowych
 • realizacja planów sprzedaży
 • obsługa klientów w zakresie organizacji szkoleń
 • budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami
 • współpraca z innymi działami firmy w celu kompleksowej obsługi naszych klientów

 

Twoje kompetencje:

 • posiadasz doświadczenie w telefonicznej sprzedaży i obsłudze klienta
 • cechujesz się umiejętnością słuchania oraz cierpliwością
 • jesteś samodzielny w działaniu i dobrze zorganizowany
 • potrafisz sprawnie obsługiwać MS Office
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność tworzenia wniosków dotyczącym KFS, BUR

 

Warto z nami pracować, ponieważ:

 • zatrudniamy na podstawie umowy o pracę
 • oferujemy wynagrodzenie podstawowe oraz jasny system premiowy
 • zapewniamy wszelkie niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop)
 • pracujemy partnersko, cenimy sobie bardzo dobrą atmosferę pracy oraz wsparcie ze strony współpracowników
 • zapewniamy elastyczny czas pracy, tak byś mógł osiągać jak najlepsze wyniki w najlepszym dla Ciebie czasie
 • poświęcamy dużo czasu i zaangażowania, by wdrożyć oraz przygotować naszych pracowników do wykonywanych zadań
 • dajemy możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji, bo to leży w interesie nas wszystkich
 • cenimy kreatywne rozwiązania, umożliwiamy pracownikom wniesienie własnego wkładu w rozwój naszej firmy
 • zapewniamy prywatną opiekę medyczną oraz możliwość uzyskania karty Multi-Sport

 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

 

 
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail:  rekrutacja@premiumsolutions.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.
 
Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Premium Solutions Polska Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Resorowa 20 dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”.

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Premium Solutions Polska Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Resorowa 20, zgadzasz się na przetwarzanie przez Premium Solutions Polska Sp. z o. o. Sp. k. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Informujemy, że administratorem danych jest Premium Solutions Polska Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Resorowa 20 (dalej jako „administrator”). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych – do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. W celu zmiany danych bądź wycofania zgód prosimy o kontakt rekrutacja@premiumsolutions.pl.

 
 
solidworks solidcam