Aktualnie najwyższą wersją SolidCAM jest 2023 SP1. Warto przyjrzeć się zatem najnowszym funkcjonalnościom oprogramowania. W tym artykule skupimy się na nowościach związanych z operacjami 2.5D, toczeniem oraz rozbudową symulatora (SolidCAM Simulator).

 

OPERACJE 2.5D

Nowa możliwość wyboru geometrii operacji Kieszeń/Wybranie

W zakresie operacji 2.5D główna zmiana dotyczy operacji Kieszeń/Wybranie, a dokładniej możliwości nowego wyboru geometrii. Obecnie można określać geometrię dla obróbki kieszeni, podobnie jak geometrię w iMachiningu 2D (od wersji 2019).

Dla osób, które nie znają tej funkcjonalności przypominamy, że geometrię można definiować na cztery sposoby, poprzez:

  • Wskazanie dna kieszeni (wykrywanie przez ściany)
  • Wskazanie łańcucha lub krawędzi dla kieszeni przelotowych (wykrywanie przez łańcuchy)
  • Wybranie geometrii zewnętrznej – w wyniku tego uzyskamy zewnętrzny obrys modelu (wykrywanie cech zewnętrznych)
  • Wybór geometrii ręcznie, starszy sposób (łańcuchy bez wykrywania)

 

Obróbka kieszeni

Tryby definicji geometrii

 

W trzech pierwszych wyborach system automatycznie określa ilość materiału do obróbki, na podstawie aktualnego stanu przygotówki (kształt obszaru, wysokość). Szczególnie wygodny jest tryb obróbki zewnętrznej, gdyż nie ma potrzeby wskazywania ilości materiału, który należy zebrać ze ścian zewnętrznych.

 

Obróbka kieszeni

Przykład trybu obróbki zewnętrznej

 

Obróbka kieszeni

Przykład trybu wykrywania poprzez ściany

 

Do zalet tych metod wybierania geometrii należą:

  • Automatyczne rozpoznawanie materiału do obróbki w stosunku do geometrii modelu obrabianego
  • Automatyczne określenie poziomów obróbczych (górny poziom materiału, głębokość)
  • Rozpoznanie i ochrona mocowań detalu
  • Asocjatywność operacji (każda zmiana w ilości i kształcie materiału do obróbki jest automatycznie uwzględniana)

 

Zaokrąglenie dna w obróbce kieszeni

Kolejną nowością w obróbce kieszeni jest możliwość dodania promienia zaokrąglenia pomiędzy dnem a ścianą (podobnie jak w module iMachining 2D!). W oknie Zaokrąglenie dna określa się wartość promienia, jaki ma zostać wykonany oraz dokładność wykonania (chropowatość).
 

Obróbka kieszeni

Okno operacji zaokrąglenia dna

 

Filtr w operacji wykrywania faz

Nowością w operacji Wykrywania faz jest możliwość ustawienia filtru wyszukiwania faz na określoną wartość kąta. Możemy wyszukać np. tylko te ściany, które mają w modelu zrobione fazy w zadanym przedziale kąta.
 

Obróbka kieszeni

Wykrycie tylko tych krawędzi, które mają fazy pod kątem 45°

 

TOCZENIE

W module Toczenia pojawiła się możliwość definiowania obróbek w wielu bazach, co jest szczególnie ważne przy toczeniu detalu w dwóch zamocowaniach ale na jednym wrzecionie (obróbka detalu z drugiej strony).
 

Moduł toczenia

Okno wyboru obróbek w wielu bazach

 

SOLIDCAM SIMULATOR

SolidCAM Simulator pojawił się w wersji SolidCAM 2020 i w każdej kolejnej wersji jest rozbudowywany oraz udoskonalany.
 

Kilka okien symulacji

Obecnie można uruchomić równolegle kilka okien symulacji, aby przeprowadzać analizę obróbki dla kilku operacji jednocześnie. Kolejne okno symulatora uruchamia się trzymając wciśnięty klawisz CTRL i klikając na drzewie na pozycję SolidCAM Simulator.
 

SolidCAM Simulator

Symulacja w wielu oknach

 

Wybór operacji rozpoczynającej symulację

Gdy uruchamiamy symulację dla kilku operacji, należy kliknąć na drzewie CAM ikonę po lewej stronie operacji, a następnie ustawić Start symulacji od klikniętej w ten sposób operacji lub robiąc dwuklik zresetować widok symulacji do tej pozycji. To umożliwia np. cofnięcie się z symulacją do operacji, którą chcemy jeszcze raz prześledzić.
 

SolidCAM Simulator

Sposób wyboru operacji rozpoczynającej symulację

 

Widoczność mocowań i narzędzi kształtowych w symulacji toczenia

W symulatorze, gdy wybrany zostanie rodzaj jako Toczenie, widoczne jest mocowanie zdefiniowane w postaci STL (czyli np. pobrane ze strony producenta mocowań w postaci pliku STEP). Umożliwia to korzystanie z rzeczywistych uchwytów, aby realnie oceniać m.in. kolizję noża z mocowaniem.

 

SolidCAM Simulator

Widoczność mocowania w symulacji

 

Jeśli do toczenia zdefiniowano narzędzie kształtowe (poprzez STL) to ono także może być widoczne w nowym symulatorze.
 

SolidCAM Simulator

Opcja pokazania narzędzia kształtowego w symulacji

 
 

Mamy nadzieję, że nowości zasygnalizowane w artykule zainteresują wszystkich Użytkowników programu SolidCAM. Po więcej informacji zapraszamy również na naszą nową stronę:
 
solidnycam.pl
 
 
___

O AUTORZE:

 

Marek Dutkowiak
Starszy Specjalista Techniczny ds. CAM
Premium Solutions Polska

+48 607 036 291

 
 
 

Zobacz również: