SOLIDWORKS Motion

Cel szkolenia:
Zapoznanie z aplikacją SOLIDWORKS Motion do analiz kinematycznych i dynamicznych układów i złożeń mechanicznych tworzonych w SOLIDWORKS.

Program:

 • Wprowadzenie do badań ruchu: podstawowe pojęcia, drzewo Motion Manager, animacja ruchu złożenia, podstawowy ruch złożenia
 • Analiza ruchu mechanizmu podnośnika samochodowego
 • Budowanie modeli odpowiednich do symulacji kinematycznych na przykładzie mechanizmu korbowo-wodzikowego
 • Definiowanie warunków kontaktu 3D i tarcia w celu uwzględnienia w symulacji ruchu realistycznych interakcji pomiędzy komponentami
 • Użycie matematycznych wyrażeń i funkcji dla zdefiniowania sił i napędów w badaniu Analizy ruchu na przykładzie mechanizmu zatrzaskowego
 • Definiowanie kontaktu krzywa-do-krzywej dla badań Analizy ruchu na przykładzie mechanizmu krzyża maltańskiego
 • Uwzględnienie tulejek w badaniu Analizy ruchu jako odpowiednik dodania elastycznego wiązania
 • Znaczenie i postępowanie ze zbędnymi powiązaniami/nadmiarami
 • Eksport wyników Analizy ruchu do SOLIDWORKS Simulation
 • Analiza ruchu oparta na zdarzeniu
 • Użycie SOLIDWORKS Motion do generowania profili krzywki
 • Analiza projektu nożyc chirurgicznych (Opcjonalnie)

Wymagania wstępne:

 • doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcji mechanicznych
 • ukończone szkolenie (lub wiedza praktyczna): „SOLIDWORKS – Podstawy”

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin
Max liczba uczestników: 8 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 400 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Jankowska – Dyrektor ds. szkoleń

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń