SOLIDWORKS – Projektowanie form

Cel szkolenia:
Zapoznanie z narzędziami dostępnymi w oprogramowaniu SOLIDWORKS, do parametrycznego projektowania form, a także tworzenia asocjatywnej dokumentacji technicznej.

Program:

 • Zrozumienie projektowania form w środowisku SOLIDWORKS
 • Narzędzia do projektowania form
 • Analiza pochylenia
 • Wykrywanie podcięcia
 • Linie neutralne
 • Powierzchnie zamknięcia stykowego i neutralne
 • Podział detalu
 • Oprzyrządowanie formy
 • Rdzenie
 • Wstawianie gniazd wstawek

Wymagania wstępne:

 • doświadczenia w zakresie projektowania części oraz złożeń
 • doświadczenia w zakresie pracy z powierzchniami

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Max liczba uczestników: 8 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Przygotowanie do certyfikatów: Mold Tools Professional
Cena / 1 osoba: 200 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Jankowska – Dyrektor ds. szkoleń

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń