HSS

Obróbki szybkościowe (HSS) lokalnych powierzchni – przydatny moduł dla obróbki 3D

HSS to moduł do szybkiej obróbki wybranych powierzchni części, w tym powierzchni o ujemnym pochyleniu (podcięć). Zapewnia on łatwy wybór powierzchni, bez konieczności definiowania granic.
Obsługiwane są zarówno narzędzia standardowe, jak i kształtowe.

Skuteczne strategie obróbki powierzchniowej dla gładkich wolnych od kolizji i zoptymalizowanych ścieżek narzędzia
Moduł HSS dostarcza liczne strategie obróbki powierzchni, które tworzą wydajne, gładkie, bezkolizyjne i optymalne ścieżki narzędzia dla obróbek wykańczających.
HSS dostarcza specjalne funkcje łączenia ścieżek, generując łagodne i styczne dojścia oraz wycofania narzędzia. Ruchy łączące ścieżki narzędzi mogą być kontrolowane przez użytkownika, tak aby omijać otwory i szczeliny bez konieczności modyfikacji kształtu modelu. Wycofanie może być wykonywane do dowolnej płaszczyzny wycofania.

Całkowita kontrola narzędzia w celu obrabiania wybranych obszarów
HSS jest modułem SolidCAM, który przenosi obróbkę 2.5D znacznie ponad obróbkę profili, kieszeni i płaszczyzn, dostarczając możliwości obróbki 3D, prowadząc ją wzdłuż wybranych powierzchni na częściach pryzmatycznych oraz częściach 3D.
Ścieżka narzędzia HSS jest skupiona na jednej lub wielu powierzchniach i koncentruje się na tworzeniu płynnego ruchu na ścianach, które stanowią złożony kształt 3D, np. zaokrąglenia.
Pełna kontrola ruchów narzędzia, aby obrabiać tylko wybrane obszary, bez konieczności tworzenia granic czy też geometrii konstrukcyjnej.

Zaawansowana kontrola kolizji uchwytów, oprawek i narzędzi
Kompleksowe sprawdzenie kolizji pomiędzy uchwytem, oprawką i narzędziem. Możliwy wybór powierzchni chronionych, które mają być uwzględnione przy kontroli kolizji. Dostępnych jest kilka strategii wycofania, wszystko pod pełną kontrolą użytkownika.

Zaawansowane łączenia
Rozbudowane możliwości sterowania ruchem dojścia i wycofania narzędzia oraz przejazdów nad obszarami obróbki. Ścieżki narzędzia mogą być wydłużane bądź skracane, przerwy i otwory omijane na różnych poziomach z możliwością definiowania różnorodnych sposobów dojścia i wycofania narzędzia.

Obróbka podcięć w HSS
Możliwość używania narzędzi stożkowych, teowych i kulowych do obróbki podcięć czy też trudnej do skrawania geometrii.

Ważny moduł dla każdego frezowania w 3D
Zalety modułu HSS przekładają się bezpośrednio na znaczący wzrost jakości obrobionej powierzchni. Moduł HSS jest ważnym elementem rozbudowującym możliwości obróbki różnego rodzaju części 3D.