SOLIDWORKS Electrical – 3D

Cel szkolenia:
Nauka zarządzania projektem elektrycznym (powstałym w Electrical 2D), łączenia projektu elektrycznego z modelem CAD, generowania ścieżek kabli i uzupełniania raportów o dane pochodzące z Electrical 3D.
Program:

  • Dodawanie/zarządzanie szafką elektryczną
  • Dodawanie komponentów z projektu 2D
  • Dodawanie inteligentnych komponentów
  • Wprowadzanie zmian w projektach – integracja 2D z 3D
  • Wyznaczanie przewodów
  • Wyznaczanie kabli

Wymagania wstępne:

  • znajomość oprogramowania SOLIDWORKS w zakresie pracy w kontekście złożenia (tworzenie złożeń, tworzenie wiązań, szkic 3D)

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Liczba uczestników: 4-6 osób
W cenie szkolenia:
  • przerwy kawowe i obiad
  • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 200 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń

Dorota Wołodkiewicz – Manager ds. szkoleń