SOLIDWORKS Flow Simulation

Cel szkolenia:
Zapoznanie z aplikacją SOLIDWORKS Flow Simulation do analizy przepływu płynów oraz ciepła.
Program:

 • Przygotowanie modelu do analizy
 • Analiza przepływu “wewnątrz” i “na zewnątrz”
 • Siatka i jej parametry
 • Analiza termiczna
 • Wentylatory, krzywe wentylatorów
 • Liczba Reynoldsa
 • Analiza nieustalona
 • Intensywność turbulencji
 • Przepływ jedno­ i dwuskładnikowy
 • Opcje kontroli obliczeń
 • Tworzenie animacji przepływu
 • Gazy rzeczywiste
 • Eksport wyników do pakietu SOLIDWORKS Simulation i prowadzenia dalszych analiz

Wymagania wstępne:

 • Ukończone szkolenie (lub wiedza praktyczna): „SOLIDWORKS – Podstawy”

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin
Liczba uczestników: 4-6 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiadowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 400 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń

Dorota Wołodkiewicz – Manager ds. szkoleń