SOLIDWORKS Motion

Cel szkolenia:
Zapoznanie z aplikacją SOLIDWORKS Motion do analiz kinematycznych i dynamicznych układów tworzonych w SOLIDWORKS.

Program:

 • Wprowadzenie do badań ruchu: podstawowe pojęcia, drzewo Motion Manager, animacja ruchu złożenia, podstawowy ruch złożenia
 • Analiza ruchu mechanizmu podnośnika samochodowego
 • Budowanie modeli odpowiednich do symulacji kinematycznych na przykładzie mechanizmu korbowo­wodzikowego
 • Definiowanie warunków kontaktu 3D i tarcia w celu uwzględnienia w symulacji realistycznych interakcji pomiędzy komponentami
 • Użycie matematycznych równań i funkcji dla zdefiniowania sił
 • i napędów w badaniu analizy ruchu na przykładzie mechanizmu zatrzaskowego

 • Definiowanie kontaktu krzywa­do­krzywej na przykładzie mechanizmu krzyża maltańskiego
 • Uwzględnienie „tulejek” w badaniu analizy ruchu jako odpowiednik dodania elastycznego wiązania
 • Znaczenie i postępowanie ze zbędnymi wiązaniami
 • Eksport wyników analizy ruchu do SOLIDWORKS Simulation
 • Analiza ruchu oparta na zdarzeniu (wykorzystanie sensorów trajektorii)
 • Użycie SOLIDWORKS Motion do generowania ścieżki ruchu
 • Analiza projektu nożyc chirurgicznych

Wymagania wstępne:

 • doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcji mechanicznych
 • ukończone szkolenie (lub wiedza praktyczna): „SOLIDWORKS – Podstawy”

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin
Liczba uczestników: 4-6 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiadowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 400 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń

Dorota Wołodkiewicz – Manager ds. szkoleń