SOLIDWORKS PDM Professional – Użytkownik

Cel szkolenia:
Zapoznanie z pracą w środowisku narzędzia do zarządzania dokumentacją SOLIDWORKS PDM Professional.

Program:

 • Założenia PDM Professional
 • Interfejs użytkownika PDM Professional
  – Praca w środowisku SOLIDWORKS
  – Praca w środowisku Eksploratora Windows
 • Tworzenie i zaewidencjonowanie pliku
 • Wersjonowanie plików
  – Wersje
  – Rewizje
 • Praca z listami materiałowymi
 • Odniesienia plików
 • Wyszukiwanie plików
 • Obieg dokumentów:
  – Uprawnienia
  – Powiadomienia
 • Praca z pamięcią podręczną

Wymagania wstępne:

 • znajomość systemu operacyjnego Windows Server™
 • ukończone szkolenie (lub wiedza praktyczna): „SOLIDWORKS – Podstawy”

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin
Liczba uczestników: 4-6 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiad
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 200 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń

Dorota Wołodkiewicz – Manager ds. szkoleń