SOLIDWORKS Simulation – Podstawy

Cel szkolenia:
Zapoznanie z oprogramowaniem SOLIDWORKS Simulation do analizy i walidacji projektów. Nauka podstawowych zagadnień analizy MES obejmująca statykę części i złożeń. Szkolenie jest skierowane do użytkowników SOLIDWORKS Premium oraz SOLIDWORKS Simulation Standard.
Program:

 • Wprowadzenie do analizy MES: podstawowe pojęcia, rodzaje elementów skończonych
 • Założenia liniowej analizy statycznej
 • Proces analizy MES, prezentacja interfejsu, definiowanie pierwszego badania
 • Tworzenie siatki elementów skończonych
 • Analiza MES obiektów cienkościennych – siatka powierzchniowa
 • Analiza MES modelu z członami konstrukcyjnymi – siatka belkowa
 • Analiza złożeń: definiowanie warunków kontaktu, użycie siatki mieszanej
 • Modelowanie połączeń typu śruby, kołki, sprężyny
 • Analiza projektu – definicja badania z wieloma scenariuszami obciążenia
 • Analiza naprężeń cieplnych na przykładzie modelu taśmy bimetalicznej
 • Siatka adaptacyjna – metoda dyskretyzacji typu P oraz typu H
 • Przeprowadzanie analiz z dużym przemieszczeniem
 • Porady i wskazówki dotyczące modelowania MES
  w SOLIDWORKS Simulation

Wymagania wstępne:

 • minimalne doświadczenie w zakresie projektowania
 • ukończone szkolenie (lub wiedza praktyczna): „SOLIDWORKS – Podstawy”

 

Czas trwania szkolenia: 3 dni / 24 godziny
Liczba uczestników: 4-6 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiadowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 600 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń

Dorota Wołodkiewicz – Manager ds. szkoleń