SOLIDWORKS Simulation Premium – Statyka nieliniowa

Cel szkolenia:
Podniesienie umiejętności Użytkowników SOLIDWORKS Simulation Premium w zakresie dostępnych rodzajów analiz. Podstawowe i zaawansowane tematy z analiz naprężeń nieliniowych. Podejście do modeli, w których występują duże przemieszczenia lub/i odkształcenia plastyczne. Doprowadzenie analizy nieliniowej do prawidłowego zakończenia.
Program:

 • Wprowadzenie
 • Typy nieliniowości
 • Rozwiązywanie nieliniowych problemów
 • Nieliniowa analiza geometryczna
 • Modele materiałów i związki konstytutywne
 • Numeryczne procedury dla nieliniowej analizy MES
 • Analiza kontaktowa, analiza dużych przemieszczeń
 • Inkrementacyjne techniki kontroli
 • Nieliniowa analiza statyczna wyboczenia
 • Plastyczna deformacja
 • Reguły umocnienia materiału
 • Analiza elastomerów
 • Nieliniowa analiza kontaktowa
 • Formowanie metalu

Wymagania wstępne:

 • Szkolenie „SOLIDWORKS Simualtion” lub doświadczenie w pracy z SOLIDWORKS + wiedza praktyczna w zakresie metody elementów skończonych i podstaw mechaniki

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin
Liczba uczestników: 4-6 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiadowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 400 EUR

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:

Aleksandra Wrotkowska – Manager ds. szkoleń

Dorota Wołodkiewicz – Manager ds. szkoleń