SOLIDWORKS Simulation Premium – Statyka nieliniowa

POZIOM ZAAWANSOWANY

 
Opis
CEL SZKOLENIA


Podniesienie umiejętności Użytkowników SOLIDWORKS Simulation Premium w zakresie dostępnych rodzajów analiz. Podstawowe i zaawansowane tematy z analiz naprężeń nieliniowych. Podejście do modeli, w których występują duże przemieszczenia lub/i odkształcenia plastyczne. Doprowadzenie analizy nieliniowej do prawidłowego zakończenia.

Opis
PROGRAM SZKOLENIA


 • Wprowadzenie
 • Typy nieliniowości
 • Rozwiązywanie nieliniowych problemów
 • Nieliniowa analiza geometryczna
 • Modele materiałów i związki konstytutywne
 • Numeryczne procedury dla nieliniowej analizy MES
 • Analiza kontaktowa, analiza dużych przemieszczeń
 • Inkrementacyjne techniki kontroli
 • Nieliniowa analiza statyczna wyboczenia
 • Plastyczna deformacja
 • Reguły umocnienia materiału
 • Analiza elastomerów
 • Nieliniowa analiza kontaktowa
 • Formowanie metalu

Opis
WYMAGANIA WSTĘPNE


 • Szkolenie „SOLIDWORKS Simualtion” lub doświadczenie w pracy z SOLIDWORKS + wiedza praktyczna w zakresie metody elementów skończonych i podstaw mechaniki

 
Opis
CZAS TRWANIA I CENA

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin
Wielkość grupy szkoleniowej: min. 3 osoby*/ max 6 osób
W cenie szkolenia:
 • przerwy kawowe i obiadowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Cena / 1 osoba: 440 EUR

* Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla mniejszej liczby osób. Cena wówczas ustalana jest indywidualnie.
 

Zapytaj o szkolenie

 
Masz pytania dotyczące tego szkolenia lub potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skontaktuj się z nami!

 

Aleksandra Wrotkowska
Manager ds. szkoleń

+48 504 565 818
awrotkowska@premiumsolutions.pl

 
Wypełnij formularz:

  Imię i nazwisko*

  Nazwa firmy*

  Telefon*

  Adres email*

  Treść wiadomości:

  * pola wymagane